Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонти»

Дата: 17.07.2020 15:13
Кількість переглядів: 787

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

____20207166132_____
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонти»,

код згідно з ЄДРПОУ 36828617

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

  1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 79005, м. Львів, вул. Академіка Павлова буд. 6ц, кв.7;

Адреса для листування: 79019 м. Львів, вул. Гайдамацька 9А;

тел.: (032) 261-05-37, (032) 259-00-51

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Отримання бланку спеціального дозволу на розширення меж спеціального дозволу від 19.03.2015 р. №6035 на користування надрами з метою видобування вуглеводнів Гірського газового родовища. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр буде здійснювати– ТОВ «Горизонти».

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Гірського газового родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься буровою установкою з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Гірського газового родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися установкою з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності використання установки із електричним приводом обмежені.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:  

Гірське газове родовище розташоване на території Миколаївського та Дрогобицького районів Львівської області. Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа існуючої ділянки надр – 41,3 км2, родовище знаходиться в промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надрами надходить до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Геолого-геофізичне вивчення територій, в межі яких входить і сучасна  Гірська площа, на предмет нафтогазоносності надр розпочалось в 50-х роках минулого століття.

В 1958 році на площі було проведено сейсмічні дослідження МВХ, за результатами яких було виявлено Рябчицьку (Північно-Меденицьку) і Кавську антиклінальні структури.

В 2009 році ТОВ “Горизонти” отримало спеціальний дозвіл на геологічне вивчення Гірської площі, якамежує з територією колишнього Північно-Меденицького родовища.

Пошуково-розвідувальні роботи на газ на Гірській площі було розпочато в 2010 році. До 2012 року ТОВ «Горизонти» було пробурено дві свердловини (1, 2-Гірські), якими було встановлено газонасиченість відкладів коньякського ярусу верхньої крейди та нижньосарматського горизонту міоцену НД-10.

В 2014 році на Гірській площі на замовлення ТОВ «Горизонти» було проведено сейсмічні дослідження 2D, за результатами яких було уточнено геологічну будову площі і підготовано до пошуково-розвідувального буріння низку структур-пасток у відкладах мезозою і неогену (Гірську, Західно-Гірську, Південно-Бистрицьку).

У межах Гірського родовища пробурено 6 свердловин  із загальним метражем 8426 м: з них 4 пошукові свердловини (1, 2, 6, 7-Грс) та 2 розвідувальні свердловини.

В дослідно-промислову розробку родовище введено в 2018 році. Станом на 01.05.2020 р. видобуток становить 26,3 млн. м3 газу.

На Гірському газовому родовищі в розробці перебувають поклади горизонтів НД-9в, НД-10, НД-12а+12б, НД-13а в сарматських відкладах.

В Державному балансі корисних копалин України станом на 01.01.2020 р. обліковані по сарматських відкладах наступні запаси газу:

Поклад НД-10 (блок св.1-Грс) ? 78 млн. м3, код класу 332,

Поклад НД-12 (блок св.6,7,8-Грс) ? 37 млн. м3, код класу 122+222, з них балансових код класу 122 - 35 млн. м3

Поклад НД-13 (блок св.6,7,8-Грс) ? 24 млн. м3, код класу 122+222, з них балансових код класу 122 - 23 млн. м3,

Поклад К2сп (блок св.1-Грс)  ? 74 млн. м3, код класу 332.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на установці підготовки газу (УПГ-Бистрицьке ТОВ «Західнадрасервіс»), до якої підключено свердловини родовища.

Згідно статті 19 Закону України «Про нафту і газ», для видобування і зберігання нафти і газу ділянки нафтогазоносних надр повинні повністю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене підземне сховище. Розміри ділянки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти і газу, повинні відповідати розміру родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України. При бурінні свердловини встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996 і становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровою установкою з дизельним приводом та 300 м – якщо буріння здійснюється буровою установкою з електричним приводом.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

- ґрунт – негативний вплив під час роботи будівельно-монтажної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та прокладанні газопроводів;

- атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин під час проведення  зварюваних робіт; під час підготовки та використання бурового розчину; під час роботи будівельної техніки; під час випробування свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі).

- водне середовище – за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.;

- рослинний та тваринний світ – прямі загрози, які могли сприяти порушенню рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.;

- вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому;

- навколишнє техногенне середовище негативний вплив – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні;

- клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

- відходи – процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутня.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

розширення меж існуючої ділянки надр спеціального дозволу №6035 від 19.03.2015 року на користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Гірської площі, що видається Держгеонадрами України.

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

79026, Львівська область, м. Львів, вул.Стрийська,98

тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь