Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

оголошення повторного конкурсу

Дата: 29.06.2021 12:40
Кількість переглядів: 1942

Про оголошення повторного конкурсу

на заміщення вакантних  посад  директорів

Грушівської гімназії та Летнянського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Меденицької селищної ради

 

Керуючись статтями 32,42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.05.2020 р. №1/9-256 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 р. №654 «Щодо примірного переліку питань», відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291, п. 10 Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної

середньої освіти Меденицької селищної ради від 7 травня 2021 р. №511, рішення конкурсної комісії протокол №3 від 25.06.2021р. «про визнання конкурсу таким, що не відбувся» та з метою проведення повторного конкурсного відбору:
                                            

 1. Провести повторний конкурс на заміщення вакантних посад директорів Грушівської гімназії та Летнянського ЗЗСО І-ІІІ ст..
 2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Меденицької селищної ради.
 3. Створити та затвердити конкурсну комісію відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника, комунального закладу загальної середньої освіти Меденицької селищної ради:
 • голова комісії – Ільницький Володимир Михайлович, депутат Меденицької селищної ради;
 • секретар комісії – Стецко Галина Василівна, заступник директора Опорівської гімназії;

Члени комісії:

 • Демків Роман Ярославович - депутат Меденицької селищної ради;
 • Лешко Любомир Степанович – директор Меденицької СЗШ І-ІІІ ст.;
 • Жук Мар’яна Василівна – керівник апарату Дрогобицької РДА;

 

 • Годяк Володимир Михайлович – начальник відділу містобудування та архітектури, управління розвитку територій та інфраструктури Дрогобицької РДА.
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника селищного голови Новаковську М.С

   

        Селищний голова                                                      М. Живчин

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням сьомої сесії восьмого   скликання Меденицької селищної ради

  від 7 травня 2021 р. №511

   

   

  Положення

  про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої  освіти Меденицької селищної ради»

   

  1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Меденицької селищної ради (далі – Положення) розроблене на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та визначає механізм проведення конкурсу і призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти за результатами проведення конкурсного відбору.

  2. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважена особа Меденицької селищної ради - Меденицький селищний голова розпорядженням:

  - не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
  - не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;
  - за наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

  3. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Меденицької селищної ради та закладу загальної середньої освіти Меденицької селищної ради (у

  разі наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
         - найменування і місцезнаходження закладу освіти;
         - найменування посади та умови оплати праці;
         -     кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
         -      вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;1
         -       дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
         -     прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої засновником надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
           В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України.

  4. Для проведення конкурсу Меденицький селищний голова формує та затверджує персональний склад конкурсної комісії, призначає голову та секретаря комісії з числа членів комісії, чисельністю від 6 до 15 осіб відповідно до п. 4 ст. 39 Закону України Про повну загальну середню освіту на паритетних засадах входять по 2 представники:

  - засновника(посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

  - відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

  - інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

            До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
            - визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
            - має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
            - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
           У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.
          Члени конкурсної комісії зобов’язані:
           - брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
           - заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим пунктом, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
           Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

           Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Меденицької селищної ради, протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
          Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

          5. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
  - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  - автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  - копія паспорта громадянина України;
  - копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  - копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

 2. довідка про відсутність судимості (не раніше ніж за місяць до моменту подання документів);
 3. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 4. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 5. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
             Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/ або моральні якості.
             Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з
 6. довіреністю особою) до відділу у визначений в оголошенні строк, що може становити до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
            Меденицький селищний голова визначає уповноважену особу, яка приймає документи за описом.
 7.           6. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
  - перевіряє подані документи щодо відповідності встановленим вимогам;
  - приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
            До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
  - не можуть обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  - подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі;
  - подали документи після завершення строку їх подання.

     7. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

            8. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
  - перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, шляхом письмового тестування згідно переліку питань у додатку 1;
  - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання відповідно до зразків у додатку 2;
  - публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 8. кінцевий перелік питань визначає конкурсна комісія.
 9.           Критерії оцінювання тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу освіти визначаються у додатку 3
 10. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради  зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та відеотрансляцію (за можливості) конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.
 11.           9. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу, результати якого оприлюднює на вебсайті відділу.
            За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.
            Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
  Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

           10. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
  - відсутні заяви про участь у конкурсі;
  - до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
  - жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

           У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Положення.

           11. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу з останнім відділ укладає строковий трудовий договір у встановленому порядку.
            Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не має права обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

           12. Трудовий договір з керівниками закладів загальної середньої освіти укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
            З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки.
  Після закінчення строку дії такого трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
  Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд.

           13. Керівник закладу освіти призначається та звільняється начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради

           14. Керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог чинного законодавства України та умов укладеного трудового договору.
             Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відділом з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством України про працю.
            Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:
  - порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
  - порушення вимог статей 30, 31 Закону України «Про освіту»;
  - порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
  - систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
  - неусунення у визначений строк порушень вимог чинного законодавства України, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

   

   

  Секретар       

  Орієнтовний перелік питань для письмового тестування кандидатів на посаду директора закладу освіти

  І.Питання на знання Конституції України 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону? 2. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості? 3. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами? 4. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань? 5. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування? 6. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану? 7. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України? 8. Ким призначається всеукраїнський референдум? 9. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України? 10. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України? 11. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері? 12. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці? 13. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина? 14. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина? 15. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України? 16. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України? 17. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України? 18. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України? 19. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України? 20. Який найвищий суд у системі судоустрою України? 21. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства? 22. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні? 23. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради? 24. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України? 25. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів? 26. Чим є місцеве самоврядування в Україні? 27. З якого дня набула чинності Конституція України? 28. Яка форма державного устрою в Україні? 29. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 30. Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій? 31. За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою людина? 32. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти? 33. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і громадянина? 34. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності? 35. Який єдиний орган законодавчої влади в Україні? 36. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків? 37. Хто може бути обраний Президентом України? 38. Які основні засади судочинства? 39. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування? 40. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?

  ІІ. Питання на знання Закону України «Про запобігання корупції»? 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції? 2. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом? 3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності? 4. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів? 5. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону? 6. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»? 7. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки? 8. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»? 9. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією? 10. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 11. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 12. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»? 13. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»? 14. Що таке потенційний конфлікт інтересів? 15. Що таке неправомірна вигода? 16. Що таке пряме підпорядкування? 17. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 18. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 19. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»? 20. Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості? ІІІ. Питання на знання Закону України «Про освіту». 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»? 2. Що включає право на освіту? 3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти? 4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти? 5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти? 6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти? 7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України? 8. Що забезпечується особам з порушенням слуху? 9. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства? 10. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя? 11. Що є з переліченого формальною освітою? 12. Що є з переліченого неформальною освітою? 13. Що є з переліченого інформальною освітою (самоосвітою)? 14. Що є основними формами здобуття освіти? 15. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти? 16. Що є невід’ємними складниками системи освіти? 17. Що є метою дошкільної освіти? 18. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку? 19. Що є метою повної загальної середньої освіти? 20. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта? 21. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта? 22. За чим може організовуватися на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес? 23. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти? 24. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти? 25. З якою метою  

  здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти? 26. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування? 27. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту? 28. Що є опорним закладом? 29. Ким затверджується положення про опорний заклад освіти? 30. Що є метою позашкільної освіти? 31. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти? 32. Що є метою вищої освіти? 33. На основі чого здобувається вища освіта? 34. На що спрямована освіта дорослих? 35. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти? 36. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами? 37. Що за потреби утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами? 38. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами? 39. Що є психолого-педагогічним супроводом? 40. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування? 41. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти? 42. В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності? 43. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання? 44. Що визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти? 45. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства? 46. Яку автономію гарантує закладів освіти держава? 47. Чим визначається система управління закладами освіти? 48. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу? 49. Що має право створювати засновник? 50. За що несе відповідальність керівник закладу освіти? 51. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами? 52. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти? 53. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти? 54. Що є громадським самоврядування в закладі освіти? 55. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти? 56. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування? 57. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти? 58. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти? 59. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники? 60. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти? 61. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)? 62. Хто не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти? 63. Що забороняється створювати у закладах освіти? 64. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)? 65. Що визначає стандарт освіти? 66. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти? 67. Що є основою для розроблення освітньої програми? 68. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми? 69. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації? 70. Що є кваліфікаційними центрами? 71. Які функціонують рамки кваліфікацій в Україні? 72. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій? 73.Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є… 74. Коли отримують відповідний документ про освіту? 75. Ким видаються документи про освіту? 76. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні? 77. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти? 78. Що є академічною доброчесністю? 79. Що з переліченого вважається порушенням академічної доброчесності? 80. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є…. 81. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності? 82. Якою є акредитація освітньої програми? 83. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання? 84. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання? 85. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету? 86. Який може бути моніторинг якості освіти? 87. Ким проводиться внутрішній моніторинг? 88. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти? 89. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти? 90. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників? 91. Якою може бути атестація педагогічних працівників? 92. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії? 93. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника? 94. Хто з переліченого є учасником освітнього процесу? 95. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти? 96. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники? 97. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники? 95. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники? 99. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науковопедагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків? 100. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості? 101. Що з переліченого мають право батьки здобувачів освіти? 102. Що з переліченого зобов’язані батьки здобувачів освіти? 103. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти? 104. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання? 105. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування? 106. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням? 107. Що з переліченого забезпечує держава педагогічним і науковопедагогічним працівникам? 108. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники? 109. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти? 110. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників? 111. Що включає робочий час педагогічного працівника? 112. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників? 113. Що є метою проведення інституційного аудиту? 114. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)? 115. З якою метою діє освітній омбудсмен? 116. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими? 117. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти? 118. Ким затверджується перелік платних освітніх та інших послуг, які мають право надавати державні та комунальні заклади освіти? 119. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти? 120. На яких правах закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти належить майно?

  ІV. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту». 1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»? 2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту? 3. Що є загальною середньою освітою? 4. Обов’язковою складовою якої освіти є загальна середня освіта? 5. Що становить систему загальної середньої освіти? 6. Виховання в учнів (вихованців) поваги до чого є завданням загальної середньої освіти? 7. Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак? 8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти? 9. Вимогам яких стандартів загальної середньої освіти має відповідати здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності? 10. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми? 11. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти  дітьми, позбавленими батьківського піклування? 12. Що є заклад загальної середньої освіти? 13. За умови наявності чого заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти? 14. На підставі чого діє заклад загальної середньої освіти? 15. Що можуть створювати у своєму складі заклади загальної середньої освіти? 16. На яких засадах заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи? 17. До складу чого може входити заклад загальної середньої освіти? 18. Який статус може входити заклад загальної середньої освіти? 19. Які з перелічених закладів забезпечують здобуття загальної середньої освіти? 20. Як, як правило, функціонують ліцеї? 21. Які з перелічених закладів освіти забезпечують також здобуття повної загальної середньої освіти? 22. За поданням якого органу Кабінетом Міністрів України затверджується положення про заклади спеціалізованої освіти? 23. Який статус має заклад загальної середньої освіти? 24. На яких засадах можуть бути засновані заклади загальної середньої освіти? 25. Який заклад загальної середньої освіти має статус комунального? 26. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності? 27. Хто з переліченого може бути засновником закладу загальної середньої освіти? 28. З урахуванням чого створюються заклади загальної середньої освіти? 29. З якою метою приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності? 30. Що має забезпечити засновник здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти? 31. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти? 32. Кому надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном? 33. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти? 34. Чим визначається кількість учнів у класах у закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і селищах? 35. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти? 36. Ким встановлюється порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів? 37. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами? 38. Що функціонує за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у закладі освіти? 39. Ким визначається порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти? 40. Що є освітньою програмою? 41. Який стандарт є основою для розроблення освітньої програми? 42. Ким схвалюється освітня програма? 43. Що має передбачати освітня програма? 44. Які освітні програми не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти? 45. Що має передбачати кожна освітня програма? 46. Що складає та затверджує на основі освітньої програми заклад освіти? 47. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу? 48. Які умови здобуття освіти має забезпечувати організація освітнього процесу? 45. У процесі якої роботи здійснюється виховання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти? 46. На основі яких принципів визначаються цілі виховного процесу в закладах загальної середньої освіти? 47. Що забороняється у закладах загальної середньої освіти? 48. Хто з перелічених осіб є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти? 50. Чим забезпечуються діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату? 51. На якому утриманні перебувають вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? 52. Що з переліченого забезпечує та формує заклад загальної середньої освіти? 53. Які медичні працівники здійснюють медичне обслуговування учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності? 54. З якою періодичністю заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності? 55. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарногігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм? 56. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)? 57. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення встановлюються для учнів (вихованців)? 58. З якими моральними якостями повинна бути особа, яка претендує бути педагогічним працівником? 59. Який рівень професійної підготовки повинна мати особа, яка претендує бути педагогічним працівником? 60. Скільки годин включає педагогічне навантаження вчителя протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку? 61. Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності? 62. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти? 63. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року? 64. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник закладу загальної середньої освіти? 65. В якому випадку керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на два роки? 66. На підставі чого розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти засновник? 67. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти? 68. В якому закладі загальної середньої освіти після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника? 69. Ким призначаються на посади та звільняються з посад заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти? 70. У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти якого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу? 71. В який строк засновник зобов’язаний розглянути звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника і прийняти обґрунтоване рішення? 72. Що надається педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є заклад загальної середньої освіти? 73. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності? 74. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти? 75. Чим визначаються права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти? 76. Щодо чого мають право приймати рішення батьки або особи, які їх замінюють? 77. Для чого батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані забезпечувати умови? 78. Що є обов’язковим для закладів освіти, що забезпечують здобуття відповідної освіти? 79. З якою періодичністю переглядаються Державні стандарти загальної середньої освіти розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки? 80. Ким здійснюється навчально-методичне забезпечення реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти? 81. Що з переліченого    

  визначають Державні стандарти загальної середньої освіти? 82. Що є обов’язком закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти? 83. На якому рівні держава зобов’язана забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти? 84. Яка посада вводиться до штату закладу освіти для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти? 85. За наявності чого здійснюється переведення учнів (вихованців) до іншого закладу загальної середньої освіти? 86. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти? 87. Що забезпечує заклад загальної середньої освіти відповідно до своїх повноважень? 88. Які документи видає заклад загальної середньої освіти? 89. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти? 90. В яких закладах освіти створюється педагогічна рада? 91. Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради? 92. Яким органом є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти? 93. Що може функціонувати у закладах загальної середньої освіти? 94. За рахунок яких коштів фінансуються утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти? 95. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти? 96. Що включає матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти? 97. Чим визначаються вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти? 98. На підставі чого затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів? 99. Якому співробітництву сприяє держава у системі загальної середньої освіти? 100. В якому порядку несуть відповідальність посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту?

  V. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання? 2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року? 3. Що з переліченого є проявами проблеми яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року? 4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні? 5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти? 6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)? 7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року? 8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти? 9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це… 10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі? 11. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми? 12. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти? 13. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти? 14. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року? 15. Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти? 16. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей? 17. Що матиме право розробляти школа у рамках реформування системи управління загальною середньою освітою? 18. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції? 19. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти? 20. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування? 21. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти? 22. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції? 23. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції? 24. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції? 25. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції? 26. Поліпшенню чого сприятиме реалізація Концепції? 27. Подоланню чого сприятиме реалізація Концепції? 28. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції? 29. З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?

  30. З урахуванням чого визначатиметься обсяг фінансових, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?

  1. Що належить до повноважень керівника закладу освіти? 2. Що таке інформальна освіта? 3. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників)? 4. Що вважається порушенням академічної доброчесності? 5. Хто контролюватиме якість освіти за Законом України «Про освіту»? 6. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Що НЕ зможе робити керівництво закладу освіти? 7. На що сфокусовані Нові освітні стандарти ? 8.Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»? 9. Якою є специфіка базової середньої освіти? 10. Які питання, що стосуються трудових відносин, вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства? 11. Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної середньої освіти інклюзивне освітнє середовище? 12. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»? 13. Якими є особливості початкової освіти в Новій українській школі? 14. Чи повинен заклад загальної середньої освіти ліцензувати свою освітню діяльність? 15. Чи вірним є твердження, що місцеві органи управління мають повноваження на проведення атестації закладів загальної середньої освіти? 16. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами? 17. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти? 18. Які повноваження педагогічної ради визначає Закон України «Про освіту»? 19. Які категорії дітей належать до категорії «діти з особливими освітніми потребами»? 20. Що ви розумієте під терміном «надання освітніх послуг»? 21. Упродовж якого терміну згідно із Законом України «Про освіту» засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі документи у відповідність із законодавством? 22. Дитина має гарантоване державою право на…? 23. Чи вважаєте Ви, що результат участі в ЗНО є основним показником діяльності закладу загальної середньої освіти? 24. Які питання діяльності школи Ви будете вирішувати спільно з батьками? 25. Як Ви оцінюєте результативність діяльності педагога? 26. Як Ви оцінюєте результативність діяльності учня? 27. На сьогодні існує проблема взаємодії та комунікації між батьками та педагогами. Які кроки Ви пропонуєте для покращення ситуації? 28. Визначте характеристики випускника Нової української школи. 29. Розкрийте сутність профільної середньої освіти. 30. Яким Ви бачите сучасне освітнє середовище? 31. Що передбачає академічна свобода вчителя? 32. Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи? 33. Які завдання стоять перед учнями Нової української школи? 34. Які методи навчання будуть застосовуватися в освітній діяльності згідно з принципами педагогіки партнерства? 35. У чому сутність сертифікації педагогічних працівників? 36. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти? 37. Що є колегіальним органом управління закладом освіти в Новій українській школі згідно законодавства? 38. Які освітні інновації необхідно запровадити у закладі освіти? 39. Визначте параметри, за якими можна здійснити моніторинг готовності вчителів початкової школи до реалізації Концепції «Нова українська школа». 40. У концепції Нової української школи зазначено, що «… українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель». Який це вчитель, на Вашу думку? 41. Законом України «Про освіту» передбачено, що «… Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти». Охарактеризуйте таку модель. 42. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування? 43. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 44. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб? 45. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

   

                                                                                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                  Додаток № 2

                                                                                                                   до Положення про

                                                                                                                   конкурс керівника ЗЗСО

  Зразок ситуаційних завдань

  Ситуація 1. 

  У вашому закладі є класи інклюзивного навчання. На зарахування до інклюзивного класу надійшло 4 заяви від батьків дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 1 заява від батьків дитини з тяжкими

  порушеннями мовлення.  

  Чи можуть ці діти навчатися у одному класі? Запропонуйте свій варіант розв’язання ситуації.

   Ситуація 2

           Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

   

  Ситуація 3.

           Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

   

  Ситуація 4

           Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

   

  Ситуація 5.

           Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою. Які дії директора школи?

   

  Ситуація 6

           Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

   

  Ситуація 7

           Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

   

  Ситуація 8

           У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

  Додаток № 3

                                                                                                                   до Положення про

                                                                                                                   конкурс керівника ЗЗСО

   

              Критерії оцінювання знань претендентів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Меденицької селищної ради

   

  1. Перевірка письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.та Кодексу законів про працю України – на яке відводиться не більше 40 хвилин для надання відповіді на 30 запитань у формі тестів.

              Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється визначення результатів тестування конкурсною комісією, які фіксуються секретарем у відомості про результати тестування.  

  Максимальна кількість балів 30. За результатами тестування виставляється результат "зараховано" (18 і більше правильних відповідей) або "не зараховано" (17 і менше правильних відповідей).

  Кандидати, які за результатами тестування набрали 17 і менше правильних відповідей, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

  Кандидати, які набрали 18 і більше правильних відповідей, вважаються такими, що пройшли тестування.

  З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються з відомістю про результати тестування.

  Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

  2. Перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, на яке відводиться 20 хвилин для надання відповіді. Максимальна кількість балів 10.

  Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

  Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

  6 і більше балів - кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

  від 3 до 5 балів - кандидатам, які виявили знання в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

  менше 3 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам до посади керівника закладу загальної середньої освіти.

  Оцінювання розв’язання ситуаційного завдання здійснюється членами конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань.

  Остаточною  оцінкою у балах за результатами оцінки  розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів,  виставлених  членами конкурсної комісії.

  Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 3 і менше, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

  Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

  3. Публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації  (до 20 хвилин). Максимальна кількість балів 10.

  Перспективний план розвитку закладу освіти, наданий претендентами, оцінюються Конкурсної комісією за наступними критеріями:                

  - актуальність (націленість на вирішення ключових проблем розвитку освітньої установи);   

  - прогностичність (орієнтація на задоволення «завтрашнього» соціального замовлення на освіту та управління освітньою установою, і облік змін соціальної ситуації);

  - ефективність (націленість на максимально можливі результати при раціональному використанні наявних ресурсів); 

  - реалістичність (відповідність необхідних і наявних матеріально-технічних і часових ресурсів);

  - повнота і цілісність плану (наявність системного образу освітнього закладу, освітнього процесу, відображення в комплексі всіх напрямків розвитку);

  - рівень опрацювання (детальне опрацювання всіх кроків діяльності за планом);

  - соціальна відкритість (наявність механізмів інформування учасників роботи і соціальних партнерів);

  - культура оформлення плану розвитку (єдність змісту і зовнішньої форми плану, використання сучасних технічних засобів).

  Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів виставляються такі бали:

  6 і більше балів - кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

  від 3 до 5 балів - кандидатам, які виявили знання в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

  менше 3 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам до посади керівника закладу загальної середньої освіти.

  Оцінювання професійної компетентності кандидатів на даному етапі конкурсу здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата  на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

  Остаточною оцінкою у балах за результатами оцінки презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

  Результати проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам. 

  4. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, отриманих кандидатом на кожному з етапів конкурсу.

  Переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

  У разі коли два і більше кандидатів мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу та/або другий за результатами конкурсу кандидат визначається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії.

  ОГОЛОШЕННЯ

  Про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Грушівської гімназії Меденицької селищної ради

           Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Грушівської гімназії відповідно до Розпорядження Меденицького селищного голови від 25.06.2021 р. № 84  «Про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантних посад директорів ЗЗСО Меденицької селищної ради

           Кваліфікаційні вимоги:

           Посаду директора Грушівської гімназії може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

           Для участі у конкурсі до відділу освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради за адресою: вул. Незалежності 52, смт. Меденичі Дрогобицького р-ну, Львівської обл., 82160 подаються такі документи:

  - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

  - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

  - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

  - довідку про відсутність судимості;

  - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

           Перелік питань тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розміщуються на офіційному вебсайті Меденицької селищної ради.

           Строк подання документів –  з   25.06.2021 р. до   14.07.2021 р.

           Документи про участь у конкурсі приймаються у відділі освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради, з 9.00 до 18.00.

  067-154-37-16 Ільницький Володимир Михайлович

           Конкурсний відбір буде проведений в три етапи у приміщенні Меденицької селищної ради за адресою: вул. Незалежності 52, смт. Меденичі Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82160,  19.07.2021 року о 10.00.

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  Про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Летнянського ЗЗСО I-II ст. Меденицької селищної ради

           Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Летнянського ЗЗСО I-IIІ ст. відповідно до Розпорядження Меденицького селищного голови від 25.06.2021 р. № 84 «Про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантних посад директорів ЗЗСО Меденицької селищної ради

           Кваліфікаційні вимоги:

           Посаду директора Летнянського ЗЗСО I-IIІ ст. може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

           Для участі у конкурсі до відділу освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради за адресою: вул. Незалежності 52, с.м.т. Меденичі Дрогобицького р-ну, Львівської обл., 82160 подаються такі документи:

  - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

  - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

  - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

  - довідку про відсутність судимості;

  - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

           Перелік питань тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розміщуються на офіційному вебсайті Меденицької селищної ради.

           Строк подання документів –  з   25.06.2021 р. до   14.07.2021 р.

           Документи про участь у конкурсі приймаються у відділі освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради, з 9.00 до 18.00.

  067-154-37-16 Ільницький Володимир Михайлович

           Конкурсний відбір буде проведений в три етапи  у приміщенні Меденицької селищної ради за адресою: вул. Незалежності 52, с.м.т. Меденичі Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82160, 19.07.2021 року о 10.00.

   

   

                                            

  Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь