Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №91 від 12 липня 2021 року

Дата: 13.07.2021 10:04
Кількість переглядів: 579

Про захист персональних даних

у Меденицькій селищній раді

З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних, врегулювання відносин, пов’язаних із їхнім захистом під час обробки, відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Типового порядку обробки персональних даних затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Затвердити Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у Меденицькій селищній раді   згідно з додатком.
  2. Визначити відповідальною особою, що організує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їхній обробці у Меденицькій селищній раді, спеціаліста І категорії юридичного сектору Меденицької селищної ради – Віткович Наталію Йосипівну .
  3. Відповідальній особі ознайомити  посадових осіб, що виконують роботу, пов’язану  із захистом персональних даних при їх обробці та  забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                                                        М.Живчин

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

Меденицької селищної ради

12 липня 2021 № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обробки та захисту

персональних даних у Меденицькій селищній раді

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у Меденицькій селищній раді (далі – Положення) визначає комплекс організаційних та технічних заходів для забезпечення захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, витоку інформації, неправомірного використання або втрати даних під час обробки.

1.2. Положення розроблено на підставі законів України «Про захист персональних даних» (далі — Закон), «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 (далі – Типовий порядок).

1.3. Положення є обов’язковим для виконання працівниками Меденицької селищної ради, які мають доступ до персональних даних та обробляють персональні дані суб’єктів звернень до виконавчих органів селищної ради.

1.4. Усі терміни у цьому Положенні визначаються відповідно до Закону та Типового порядку.

1.5. До персональних даних осіб, що звертаються, належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікованою.

1.6. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або суб’єктом персональних даних. Персональні дані осіб є інформацією з обмеженим доступом.

 Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 
 Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

 

2. Мета обробки персональних даних

2.1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

2.2. Обробка персональних даних у структурних підрозділах селищної ради проводиться з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, трудових, адміністративно-правових та інших відносин, вирішення питань, порушених у заявах, пропозиціях або скаргах громадян, інших випадках, передбачених законодавством.

2.3. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро, із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки (додаток 1).

2.4. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є не сумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.

 

3. Склад персональних даних

3.1. Склад персональних даних визначається відповідно до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність Меденицької селищної ради щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, звернення громадян тощо, та інші дані, які особи добровільно, за власним бажанням, надають про себе.

3.2. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та не надмірними стосовно визначеної мети їхньої обробки.

3.3. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її імя документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

4. Підстави для обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

4.1.1. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 2).

4.1.2. Дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

4.1.3. Укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.

4.1.4 Захист життєво-важливих інтересів суб’єкта персональних даних.

4.1.5. Необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом.

4.1.6. Необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

5.1. Працівники селищної ради, які обробляють персональні дані суб’єктів звернень мають бути обізнані з вимогами Закону та інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

5.2. Зобов’язані:

5.2.1. Використовувати персональні дані лише відповідно до посадових чи службових обов’язків, запобігати втраті персональних даних або їхньому неправомірному використанню.

5.2.2. Не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків (крім випадків, передбачених законом), при цьому таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

5.2.3. Терміново повідомляти безпосереднього керівника та відповідальну особу, що організує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їхній обробці у Меденицькій селищній раді, у разі:

- втрати або неумисного знищення носіїв інформації з персональними даними;

- втрати ними ключів від приміщень, сейфів, шаф, де зберігаються персональні дані;

- виявлення спроби несанкціонованого доступу до персональних даних;

- в інших випадках, що загрожують або призвели до пошкодження, псування, несанкціонованого доступу, знищення, поширення тощо персональних даних.

5.2.4. При звільненні з роботи або переведенні на іншу посаду своєчасно передати керівнику структурного підрозділу або іншому працівнику, визначеному керівництвом, носії інформації, що містять відомості про персональні дані, які були отримані або створені особисто чи спільно з іншими працівниками під час виконання посадових обов’язків.

5.3. Посадові особи  селищної ради, які мають доступ до баз персональних даних відповідно до своїх посадових обов’язків, надають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків  за формою, згідно з додатком 3 ( додається).

5.4. Зобов’язання про нерозголошення персональних даних реєструються у Журналі реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних за формою, згідно з додатком 4 до цього Положення (додається).

5.5. Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надання зобов’язання відповідним працівником.

5.6. Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення на посаду, виконання обов’язків на якій не пов’язане з обробкою персональних даних.

6. Порядок та документальне забезпечення обробки

персональних даних суб’єктів звернень

6.1. Обробка персональних даних:

6.1.1. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їхньої обробки, не довше, ніж це передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

6.1.2. У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.

6.2. Використання персональних даних працівниками виконавчих органів при розгляді звернень громадян:

6.2.1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії працівників селищної  ради щодо обробки цих даних, дії щодо їхнього захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

6.2.2. Використання персональних даних працівниками селищної ради здійснюється у разі створення ними умов для захисту цих даних. Забороняється

розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із такими даними.

6.2.3. Використання персональних даних працівниками селищної ради суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків.

6.3. Доступ до персональних даних суб’єкта персональних даних та третіх осіб.

6.3.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.3.2. Поширення персональних даних суб’єктів звернень третім особам допускається в мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання завдань, які відповідають об’єктивній причині поширення відповідних даних.

6.3.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не спроможна їх забезпечити.

7. Знищення персональних даних

7.1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

7.2. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

7.3. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

7.3.1. Закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом.

7.3.2. Припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом.

7.3.3 Набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

7.4. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону, підлягають видаленню або знищенню в установленому законодавством порядку.

7.5. Відповідальність за дотримання Закону при знищенні або видаленні персональних даних покладається на керівників структурних підрозділів селищної ради.

 

8. Захист персональних даних суб’єктів звернень

при їхній обробці в Автоматизованій системі

8.1. Право доступу до Автоматизованої системи надається працівникам, які відповідно надали письмове зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних.

8.2. Автоматизована система в обов’язковому порядку забезпечується антивірусним захистом та засобами безперебійного живлення елементів системи. Відповідні заходи забезпечує відділ інформаційного та програмного забезпечення селищної ради.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                           І. Пурій

 

Додаток 1

до Положення про порядок обробки

та захисту персональних даних

у Меденицькій селищній раді

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (якщо такі відомі), РНОКПП (якщо такий відомий) суб’єкта персональних даних)

 

Повідомлення про збір та обробку персональних даних

Меденицька селищна рада відповідно до ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Вас, як суб’єкта персональних даних, про те, що селищною радою здійснюється збір та обробка Ваших персональних даних, а саме: ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(склад та зміст зібраних персональних даних)

Збір та обробка вказаних вище персональних даних здійснюється з метою: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місце знаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5)пред’являтивмотивованувимогуволодільцюперсональнихданихіззапереченнямпротиобробкисвоїхперсональнихданих;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Особи, яким передаються Ваші персональні дані:

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

_______________                             _________________                         _________________

(посада)                                                         (підпис)                                             (ПІБ) 3

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                           І. Пурій

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь