Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ППОЕКТ РІШЕННЯПро затвердження Програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів Меденицької територіальної громади

Дата: 18.08.2021 17:35
Кількість переглядів: 1298

ПРОЄКТ

МЕДЕНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

одинадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року №

Про затвердження Програми з охорони,

захисту, використання та відтворення лісів

Меденицької територіальної громади

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07.062021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021 (в частині інвентаризації лісових ресурсів) сесія селищної ради В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму з охорони, захисту, використання та відтворення лісів Меденицької територіальної громади, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (І.Дудича).

Селищний голова Михайло ЖИВЧИН

Погоджено:

голова постійної комісії Меденицької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

_______________Іван ДУДИЧ

«___» __________ 2021 року Затверджено:

Меденицький селищний голова

__________Михайло ЖИВЧИН

«___» __________ 2021 року

МП

ПРОГРАМА

з охорони, захисту, використання та відтворення лісів Меденицької територіальної громади на 2021-2022 роки

Смт. Меденичі

2021 рік

Програма з охорони, захисту, використання та відтворення лісів Меденицької територіальної громади на 2021 – 2022 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

2. Дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Протокол робочої наради у директора департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Гречаника Р.М. від 07.06.2021

3. Розробник програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

5. Учасники програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради, освітні та культурні заклади, установи, організації, постійні лісокористувачі

6. Термін реалізації програми 2021 – 2022 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми місцевий бюджет громади, субвенції

з місцевого (обласного) бюджету

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.

всього, у тому числі: Обсяг фінансових ресурсів буде визначений відповідно до кількості земель, які будуть заліснюватися згідно даних інвентаризації

8.1. Інші субвенції

з місцевого (обласного) бюджету Згідно рішення сесії і наявних фінансових ресурсів

8.2. коштів місцевого бюджету громади Згідно рішення сесії і наявних фінансових ресурсів

8.3. коштів інших джерел Згідно рішення суб’єктів господарювання

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма з охорони, захисту, використання та відтворення лісів Меденицької територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до протокольного доручення Директора департаменту екології та природніх ресурсів Львівської облдержадміністрації від 29.07.2021 року про виконання Указу Президента України від 07.06.2021 №228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року №180/2021 (в частині інвентаризації лісових ресурсів).

Ліс був і залишається нашим головним союзником у боротьбі з кліматичними змінами. Лише значно збільшивши площі заліснення, ми зможемо збільшити абсорбцію СО2. Кожне посаджене дбайливо вирощене та збережене дерево – це без перебільшення цінний вклад у зелену скарбницю Меденицької тереторіальної громади, дарунок майбутнім поколінням, справжня ціна якого визначається через десятки років. І вимірюватиметься вона не лише у грошовому еквавіленті, тому що ліс – це частина нашого життя, фактор який відчутно впливає на екологічний стан навколишнього середовища і на наше здоров’я.

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Ліси укріплюють схили, послаблюють поверхневий водостік і тим самим стримують ерозійні процеси, оберігають землю від перегрівання сонцем, зменшують швидкість вітру, змінюють мікроклімат, сприяють підвищенню вологості повітря, регулюють розподіл снігу, зменшують промерзання ґрунту. На полях, захищених лісом, рівень урожайності завжди вищий, ніж на незахищених.

ІІ. Визначення мети Програми.

Метою Програми є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів району, охорону і захист лісових та граничних з ними екосистем.

Програма передбачає розроблення показників розвитку лісового господарства територіальної громади на принципах безперервного невиснажливого використання лісових ресурсів, а також збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень територіальної громади за рахунок територій, що внаслідок деградації землі вже не можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт, заліснення берегових смуг водойм. Іншим важливим завданням є закріплення за постійними лісокористувачами усіх лісових земель територіальної громади.

ІІІ. Виконання програми дасть змогу:

- поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

- забезпечити ефективне ведення лісового господарства територіальної громади на засадах сталого розвитку;

- ефективне управління землями лісового фонду;

- забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

- добитися розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури в лісах територіальної громади;

- зменшити загрозу деградації земель, збільшити площу лісів територіальної громади за рахунок створення нових лісів, і включення до лісового фонду само заліснених, малопродуктивних і деградованих земель сільськогосгоподарського призначення;

- визначити постійних лісокористувачів та закріпити за ними лісові землі, державної власності, які не надані в користування.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

Розв'язати частково вирішення проблеми закріплення за лісокористувачами усіх лісів, що обліковуються в землях державної власності, які не надані в користування, а також збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень територіальної громади, заліснення берегових смуг водойм та створення захисних лісопосадок вздовж автомобільних доріг протягом 2021-2022 років.

Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначений з урахуванням можливостей селищного бюджету. Обсяг фінансових ресурсів буде визначений відповідно до кількості земель, які будуть заліснюватися згідно даних інвентаризації та рішення сесії і наявних фінансових ресурсів.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Протягом 2021 планується провести інвентаризацію лісових ресурсів; забезпечити належне фінансування щодо збереження та відтворення лісів; сприяти реалізації ініціатив громадських об’єднань щодо участі в заходах з охорони, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населення насамперед молодь; зібрати інформацію щодо наявності самостійних лісів і земель під лісовідновлення та лісорозведення (їх площу та місце розташування); розробити дорожню карту використання виявлених ділянок для лісорозведення (як приклад, передати такі земельні ділянки до державних чи комунальних лісогосподарських підприємств для лісорозведення).

Виконання програми надасть змогу розв'язати частково вирішення проблеми закріплення за лісокористувачами усіх лісів, що обліковуються в землях державної власності, які не надані в користування, а також збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень територіальної громади, заліснення берегових смуг водойм та створення захисних лісопосадок вздовж автомобільних доріг протягом 2021-2022 років.

№ п/п Назва заходів Кількість Сума

1. Зміна цільового призначення земель В залежності від кількості земельних ділянок придатних для заліснення Після проведення інвентаризації

2. Проведення заліснення земель В залежності від кількості земельних ділянок придатних для заліснення Після проведення інвентаризації

VІ. Організація управління та контролю.

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Меденицької селищної ради, яка координує виконання напрямків діяльності, щорічно готує та надає інформацію про стан фінансування Програми.

VII. Розрахунок очікуваних результатів.

           Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність, забезпечить ефективне ведення лісового господарства територіальної громади на засадах сталого розвитку та управління землями лісового фонду, добитися розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури в лісах територіальної громади, зменшити загрозу деградації земель, збільшити площу лісів територіальної громади за рахунок створення нових лісів, і включення до лісового фонду само заліснених, малопродуктивних і деградованих земель сільськогосгоподарського призначення, визначити постійних лісокористувачів та закріпити за ними лісові землі, державної власності, які не надані в користування.

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює голова постійної комісії Меденицької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – І.Дудич.

Секретар селищної ради

             Любов КІШКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь