Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми удосконалення та розвитку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Меденицької селищної територіальної громади на 2021 рік

Дата: 18.08.2021 17:40
Кількість переглядів: 243

ПРОЄКТ

МЕДЕНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року №

Про затвердження Програми удосконалення та

розвитку місцевої автоматизованої системи

централізованого оповіщення Меденицької селищної

територіальної громади на 2021 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 488-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, сесія селищної ради В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Меденицької селищної територіальної громади на 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (І.Дудича).

Селищний голова Михайло ЖИВЧИН

         Завізували:

Секретар селищної ради Л. Кішко

Перший заступник селищного голови М. Новаковська

Начальник управління фінансів В. Перхун

В.о завідувача юридичного сектору Н. Віткович

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення

                                      А. Ванівський

Погоджено:

голова постійної комісії Меденицької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

_______________Іван ДУДИЧ

«___» __________ 2021 року Затверджено:

Меденицький селищний голова

__________Михайло ЖИВЧИН

«___» __________ 2021 року

МП

ПРОГРАМА

удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Меденицької селищної територіальної громади на 2021 рік

Смт. Меденичі

2021 рік

Програма удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Меденицької селищної територіальної громади на 2021 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

2. Розробник програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

3. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради

4. Учасники програми Виконавчий комітет Меденицької селищної ради, освітні та спортивні заклади, установи, організації

5. Термін реалізації програми 2021 рік

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми місцевий бюджет громади, субвенції

з місцевого (обласного) бюджету

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.

всього, у тому числі: 112,5

8. Інші субвенції

з місцевого (обласного) бюджету 67,5

9.1. коштів місцевого бюджету громади 45,0

9.2. коштів інших джерел -

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Меденицької селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2014р. № 23-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій».

Існуюча система централізованого оповіщення громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій побудована, як і у всіх пострадянських країнах після Другої світової війни, за командно-сигнальним принципом та орієнтована на доведення сигналів оповіщення в особливий період.

Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також здійснювати своєчасне і достовірне доведення повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання і населення та інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи.

На сьогодні система централізованого оповіщення не враховує новітні інформаційно-телекомунікаційні технології та зміни, що відбулися в Україні, морально та фізично застаріла, вже багаторазово відпрацювала свій ресурс, потребує значних зусиль технічного персоналу для підтримання її в працездатному стані, обладнання та телекомунікаційні мережі ПАТ «Укртелеком» постійно виходять з ладу та розкрадаються.

Процеси оптимізації, що відбуваються в підприємствах ПАТ «Укртелеком», скорочення чисельності персоналу, чергових змін значно ускладнюють проведення технічного обслуговування апаратури оповіщення, контролю за проходженням сигналів і повідомлень цивільного захисту.

Таким чином, в громаді існує проблема, а саме, існуюча система централізованого оповіщення неспроможна забезпечити виконання покладених на неї завдань та потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін.

Окрім того, відбулись і відбуваються зміни в чинному законодавстві, яким в тому числі визначаються основні засади у сфері організації оповіщення цивільного захисту.

Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням даної системи оповіщення покладається в межах компетенції на органи місцевого самоврядування.

ІІ. Визначення мети Програми.

Метою Програми є визначення вимог щодо розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення інформації до органів виконавчої влади, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.

ІІІ. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для

реалізації Програми.

Сильні

сторони

(S) наявність нормативної бази щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення;

наявність існуючої системи централізованого оповіщення

Слабкі

сторони

(W) моральна та фізична зношеність існуючої системи централізованого оповіщення;

низький відсоток озвучення території громади за допомогою існуючої системи централізованого оповіщення

Можливості

(О) своєчасне доведення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до населення та суб’єктів господарювання

Загрози

(Т) недостатній рівень оповіщення і готовності населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

Розв'язати частково проблему створення ефективної системи централізованого оповіщення органів місцевого самоврядування, обєднаних територіальних громад підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період планується протягом 2021 року.

Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначений з урахуванням можливостей селищного бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації Програми:

                                                                                      тис. грн.

Джерела

фінансування Обсяг фінансування.

Місцевий бюджет громади 45,00

Інші субвенції

з місцевого (обласного) бюджету 67,00

Всього 112,50

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Протягом 2021 року планується провести виділення необхідних коштів для:

- придбання кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв, мобільного гучномовного обладнання для оповіщення населення громади, переносних технічних засобів оповіщення;

- придбання носіїв інформації для проведення оповіщення;

- оплата вартості монтажу та підключення технічних засобів оповіщення;

- оплата за утримання, технічне обслуговування та модернізацію системи оповіщення.

Виконання Програми надасть змогу створити ефективну місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення органів управління і населення територіальної громади про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

Обґрунтування обсягів і джерел фінансування заходів створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Меденицької селищної територіальної громади наведено в додатку.

VІ. Організація управління та контролю.

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Меденицької селищної ради, яка координує виконання напрямків діяльності, щорічно готує та надає інформацію про стан фінансування Програми.

VII. Розрахунок очікуваних результатів.

           Виконання Програми дасть змогу забезпечити доведення сигналів, повідомлень органів управління цивільного захисту громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до державних органів, підприємств, установ, організацій та населення з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін, що відбулися у суспільстві.

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює голова постійної комісії Меденицької селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – І.Дудича.

Секретар селищної ради

             Любов КІШКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь