Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної, роботи та цивільного захисту населення

Дата: 18.08.2021 17:58
Кількість переглядів: 558

Проект

МЕДЕНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

від 2021 року №

Про затвердження Положення про

відділ з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної,

роботи та цивільного захисту населення

Відповідно до статей 26, 33, 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та висновків постійної комісії з питань з питань прав людини, законності, з депутатської діяльності, етики та регламенту, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Меденицької селищної ради в новій редакції, що додається .

2. Положення про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Меденицької селищної ради затверджене рішенням сесії Меденицької селищної ради від 10 червня 2020 року № 775 «Про утворення відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, з депутатської діяльності, етики та регламенту (Р. Демківа).

Селищний голова Михайло ЖИВЧИН

                                                       Додаток

 до рішення ХІ сесії восьмого

скликання селищної ради

від_______________2021 року №______

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Меденицької селищної ради

1. Загальні положення

 1.1. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Меденицької селищної ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Меденицької селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним Меденицькій селищній раді, підпорядкованим виконавчому комітету Меденицької селищної ради та селищному голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації і рішеннями обласної ради, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. При вирішенні питань, які належать до його компетенції, відділ взаємодіє з підрозділами Львівської обласної держадміністрації, Дрогобицької районної державної адміністрації, територіальними підрозділами міністерств, організаціями та установами.

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування та відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок селищного бюджету.

2. Основні завдання і функції відділу

 2.1. Забезпечення діяльності Меденицької селищної ради і виконавчого комітету в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

2.2. Забезпечення діяльності Меденицької селищної ради і виконавчого комітету в реалізації державної політики у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної роботи.

           2.3. Забезпечення діяльності Меденицької селищної ради і виконавчого комітету в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

           2.4. Забезпечення діяльності Меденицької селищної ради і виконавчого комітету в реалізації державної політики у сфері лісових відносин.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  3.1. У сфері цивільного захисту :

        3.1.1. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної небезпеки та забезпечує оперативне інформування про це селищного голову;

        3.1.2. Організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил Меденицької селищної ради та населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

        3.1.3. Готує пропозиції селищному голові до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення , організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на їх здійснення;

         3.1.4. Подає селищному голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

        3.1.5. Бере участь:

       а) у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ;

     б) у підготовці для подання селищному голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду селищного бюджету ;

      в) в організації та проведенні підготовки органів управління та сил Меденицької селищної ради та населення до дій у надзвичайних ситуаціях в мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

       г) у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;

        3.1.6. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

        3.1.7. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

        3.1.8. Разом з територіальним органом управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України подає селищному голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Меденицької селищної ланки Львівської територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

        3.1.9. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і селищної ради та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

     3.1.10. Готує та вносить на розгляд селищному голові пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

     3.1.11. Організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

     3.1.12. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

     3.1.13. Організовує роботу селищної евакуаційної комісії;

     3.1.14. Організовує отримання та доведення до підприємств та установ розпоряджень про переведення Меденицької селищної ланки Львівської територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

3.2. У сфері оборонної, мобілізаційної роботи :

        3.2.1. Організовує виконання Законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної роботи.

        3.2.2. Розробляє та подає селищному голові проекти нормативно-правових документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної роботи та здійснює інформаційне та методичне забезпечення;

        3.2.3. Організує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, в тому числі з переведенням Меденицької селищної ради, підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

       3.2.4. Бере участь у формуванні основних показників мобілізаційних планів;

       3.2.5. Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

       3.2.6. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань підприємствам, установам, організаціям та організовує їх доведення до виконавців.

       3.2.7. Бере участь в укладенні договорів (контрактів), про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

       3.2.8. Вживає заходи до виконання підприємствами установами організаціями, незалежно від форм власності мобілізаційних завдань (замовлень) до укладених договорів);

       3.2.9. Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи та організації;

      3.2.10. Подає пропозиції щодо створення, розвитку утримання мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

      3.2.11. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

      3.2.12. Організовує роботу пов’язану з визначенням можливостей забезпечення життєдіяльності територіальної громади в особливий період;

      3.2.13. Здійснює під час оголошення мобілізації заходи, щодо проведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території територіальної громади на роботу в умовах особливого періоду;

      3.2.14. Доводить розпорядження до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності, які знаходяться на території територіальної громади та укладають з ними договори (контракти);

       3.2.15. Організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти, виділення будівель, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і подання послуг Збройним Силам України;

       3.2.16. Забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території територіальної громади, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

       3.2.17. Сприяє військовому комісаріату в їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

       3.2.18. Вирішує питання з органами виконавчої влади, щодо управління підприємствами, установами і організаціями у разі втрати зв’язку під час мобілізації та у воєнний час;

       3.2.19 Готує і доводить іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Меденицької селищної ради розпорядження селищного голови щодо виконання документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

      3.2.20.Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення мобілізаційної підготовки;

      3.2.21.Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання річного плану мобілізаційної підготовки;

      3.2.22.Планує і координує роботу по територіальній обороні територіальної громади;

 3.3. У сфері екології (охорони навколишнього природного середовища та лісових відносин):

          3.3.1. Готує пропозиції селищному голові до проектів державних та регіональних програм щодо охорони навколишнього природного середовища і включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на їх здійснення;

          3.3.2. Вносить на розгляд Меденицької селищної ради пропозиції щодо розмірів плати за користування природними ресурсами, визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

         3.3.3. Вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну цінність, пам'ятками природи, які охороняються законом, здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

        3.3.4. Бере участь

а) у підготовці для подання селищному голові пропозицій щодо розподілу коштів екологічного фонду селищного бюджету ;

б) у створенні та забезпеченні функціонування місцевих

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

         3.3.5. Погоджує питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

          3.3.6. Надає пропозиції щодо визначення територій для розміщення відходів відповідно до законодавства;

          3.3.7. Здійснює контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

          3.3.8. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та передачу справ про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

           3.3.9. Готує та вносить на розгляд Меденицької селищної ради пропозиції щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

          3.3.10. Готує та вносить на розгляд Меденицької селищної ради пропозиції щодо виділення в установленому порядку для довгострокового чи тимчасового користування лісами, лісовими ділянками, що перебувають у комунальній власності, і припинення права користування ними;

          3.3.11. Бере участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

         3.3.12. Бере участь у здійсненні заходів благоустрою лісових ділянок;

         3.3.13. Готує та вносить на розгляд Меденицької селищної ради пропозиції щодо використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

         3.3.14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.4. У сфері питань діяльності правоохоронних органів:

- організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами всіх форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, рішень селищної ради та розпоряджень селищного голови з правоохоронних питань;

- збирає, узагальнює та аналізує статистичну та іншу інформацію з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для селищного голови;

- здійснює розробку проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з правоохоронних питань, організовує їх виконання;

- вивчає, узагальнює і надає практичну і методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям щодо організації роботи з правоохоронних питань;

- сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності на території громади;

- сприяє органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створення належних умов їх утримання;

- сприяє матеріально-технічному та методичному забезпеченню роботи громадських формувань з охорони громадського порядку;

- організовує виховну роботу з особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою.

4. Відділ має право:

      4.1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

     4.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, оборонно- мобілізаційної роботи та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень;

      4.3. Залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Меденицької селищної ланки Львівської територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

 5. Керівництво відділом

      5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, і звільняється з посади селищним головою.

     5.2. Працівники відділу призначаються на посади на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, і звільняються з посади селищним головою.

     5.3. Начальник відділу підпорядкований селищному голові Меденицької селищної ради.

     5.4. Начальник відділу:

     5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, планує його роботу, забезпечує виконання планів та завдань, покладених на відділ;

      5.4.2. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладені окремими рішеннями Меденицької селищної ради, її виконавчого

комітету, розпорядженнями селищного голови.

6. Фінансування та умови оплати працівників відділу

6.1. Фінансування відділу проводиться за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених на утримання апарату ради та її виконавчого комітету. Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

           7. Реорганізація та ліквідація діяльності відділу

7.1. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Меденицькою селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар селищної ради Л. Кішко

Завізували:

Секретар селищної ради Л.Кішко

Перший заступник селищного голови М.Новаковська

В. о. завідувача юридичного сектору Н.Віткович

Начальник загального відділу Б.Жовнірчик

Начальник відділу зпитань

діяльності правоохоронних органів

оборонної, мобілізаційної роботи та

цивільного захисту населення А.Ванівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь