Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма розвитку освіти в Меденицькій громаді на 2021-2025 роки

Дата: 30.12.2021 11:17
Кількість переглядів: 524

Додаток

до рішення ХІ сесії восьмого скликання

селищної ради

від 27 серпня 2021 року № ___

 

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Меденицької селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку освіти

в Меденицькій громаді

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меденичі – 2021

 

 

Програма розвитку освіти

Меденицької селищної ради на 2021-2025 роки

 

Зміст

1

Вступ

 

ст. 3

2

Методологія Програми

 

ст. 3-4

3

Мета та цілі Програми

 

ст. 4

4

Напрями Програми

 

ст. 5

5

Заходи/проєкти Програми

 

ст. 9

6

Фінансове забезпечення Програми

 

ст. 10

7

Організація виконання, координація та контроль

 

ст. 11

Додатки

 

Паспорт Програми

 

ст.11

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

ст. 12

 

Перелік завдань і заходів  Програми

 

ст.13-19

 

Стислий аналіз розвитку галузі освіти

ст. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

         Нова Програма розвитку освіти Меденицької громади на 2021–2025 роки (далі – Програма) є  продовженням попередньої, що була розроблена у Дрогобицькому районі. Водночас Програма враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві та обумовили реформування всіх сфер суспільного життя, зокрема галузі освіти. Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою соціально-економічного розвитку країни, та, що головне, потребу людини як соціальної та духовної особистості.

Підготовка Програми здійснювалася в час змін у суспільстві і масштабних викликів для України – збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації частини її території, погіршення показників якості людського капіталу, пандемії COVID-19.

Нормативно-правовою основою для розроблення Програми стали новоприйняті закони України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), а також відповідні постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. При цьому Програма максимально враховує положення законодавчих актів та стратегічних документів в окремих сферах освіти, які прямо чи опосередковано будуть впливати на розвиток освіти в громаді.

Особлива увага при розробленні Програми була приділена реформі освітньої галузі на державному рівні, головна мета якої – нова якість освіти на всіх рівнях: від дошкільної  до повної загальної освіти. Основою освітньої реформи є затверджена концепція «Нова українська школа» на 2017–2029 роки, яка передбачає проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, зокрема змісту, педагогіки, системи управління, системи державного фінансування, нормативно-правового забезпечення освітньої галузі.

Програма враховує нові підходи, зумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні і положеннями Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та Стратегії розвитку Львівщини на період 2021–2027 років. Програма враховує процес децентралізації в Україні, в тому числі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування всіх рівнів та органами виконавчої влади, зміни до Податкового і Бюджетного кодексів.

 

2. Методологія Програми

 

Підготовчий етап

Розроблення Програми здійснювалось на основі аналізу освітньої  галузі громади станом на 01.05.2021, наведеного у додатку 4.

Для формування мети і цілей Програми були також використані матеріали Стратегічного аналізу розвитку галузі освіти Львівщини, підготовлені в процесі формування Стратегії розвитку освіти Львівщини до 2027 року, а також здійснено аналіз виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2017–2020 роки. При підготовці Програми були враховані завдання Стратегічного плану Міністерства освіти і науки України до 2024 року, а також питання використання у 2017–2020 роках державних освітніх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у Львівській області. Під час підготовки Програми були вивчені і проаналізовані результати інших цільових програм громади, дотичних до питань освіти. З огляду на це, до Програми були внесені заходи в частині координації з цими програмами. Програма узгоджена з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів.

 

Процес розроблення

Розроблення Програми здійснювалося робочою групою відділу ОКМС Меденицької селищної ради та органів виконавчої влади, дотичних до питань освіти.

У процесі розроблення Програми відділом ОКМС Меденицької селищної ради упродовж січня-квітня 2021 року було зібрано пропозиції (ідеї проєктів) за визначеною формою від юридичних та фізичних осіб громади, зацікавлених у розвитку освітньої сфери.

 

Програма започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави.

За структурою Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування, усі підрозділи її взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, забезпечено отримання якісних послуг у закладах загальної середньої освіти в сільській місцевості, забезпечено розвиток інтелектуального потенціалу молоді, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

 

3. Мета та цілі Програми

 

Мета: трансформація освітньої системи в громаді на основі Закону України «Про освіту».

Цілі:

1. Створити безпечне, інклюзивне, ґрунтоване на довірі, демократичне, національно орієнтоване, мотивуюче до навчання освітнє середовище як основу якісної освіти.

2. Забезпечити ефективний професійний розвиток педагогічних працівників.

3. Впровадити розумне урядування та фінансову, академічну, кадрову й організаційну автономію закладів освіти.

 

 

4. Напрями Програми

 

Досягнення мети і цілей Програми забезпечується впровадженням заходів/проєктів за 3-ма напрямами (сферами діяльності), кожен з яких містить обов’язкові складові, що відповідають цілям Програми, – зміст освіти, освітнє середовище, кадровий потенціал. Всі проєкти/заходи Програми розбиті за 3-ма тематичними напрямами, а саме:

1) дошкільна освіта;

2) повна загальна середня освіта;

3) спеціальна освіта.

Розділ І. Дошкільна освіта

Завдання :

  • охоплення всіх дітей громади дошкільною освітою та поліпшення її якості;
  • розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
  • створення системи додаткових освітніх послуг;
  • комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей,

- розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення;

- забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами;

- забезпечення інтегрованого підходу до розв’язання проблем психологічного розвитку дитини;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників дошкільних закладів;

- активізація участі батьків у освітньому процесі дошкільного навчального закладу, підвищення їх загальної педагогічної культури;

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

 

Очікувані результати:

- удосконалення та розвиток мережі закладів дошкільної освіти;

-100% охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою;

- розроблення програми планування здоров’язберігаючих технологій у всіх видах пізнавальної діяльності;

- підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб;

- створення розвивального середовища для  дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

- забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

- забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

Обсяг фінансування на 2021 рік - 33882,6 тис. грн.:

загальний фонд –9146,504 тис. грн.;

спеціальний фонд –640,00 тис. грн. (батьківська плата)

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

Розділ ІІ. Розвиток загальної середньої освіти

2.1. Підвищення якості шкільної освіти

Завдання:

-забезпечення для населення територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти  незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;

-досягнення нової сучасної якості загальної середньої освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей здобувачів освітніх послуг;

-максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;

-якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатного, дистанційного);

-забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;

-розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти;

-створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту;

-упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти;

-досягнення якісних змін інформаційних комунікацій в освітньому процесі та в управлінні;

-застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації;

-оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти.

 

Очікувані результати:

-підвищення якості освітнього процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніх послуг;

-забезпечення якості навчання  шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти.

Обсяг фінансування на 2021 рік - 70 744,232 тис. грн.: загальний фонд – 17 696,232 тис. грн.;

Освітня субвенція –53 048,00 тис. грн.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділ програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів розвиток.

 

2.2 Робота з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Завдання:

-створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;

-удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді;

-модернізація обладнання у закладах освіти з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю.

Очікувані результати:

-створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді;

-створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованої учнівської молоді;

-забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальних закладах;

підвищення результативності учнів у олімпіадах, змаганнях та конкурсах;

-консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій через різні форми роботи з обдарованою молоддю;

-підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;

-узагальнювати передовий педагогічний досвід педагогічних працівників, що мають систему роботи з обдарованими дітьми та поповнювати відповідний інформаційно-ресурсний банк даних;

-опрацювати електронні програмно-методичні комплекси для навчання обдарованих дітей у контексті інформаційно-навчального середовища та переходу до профільного навчання;

-удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти територіальної громади.

 

 

2.3 Збереження та розвиток здоров’я через освіту

Завдання:

-покращення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах на основі наступності і безперервності освіти;

-створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, виховання в дітей, здобувачів освіти та молоді особистої відповідальності за власне здоров’я і здоров’я родини, навичок самозбереження;

-налагодження раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров’я здобувачів освіти матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах;

-проводити профілактичну, оздоровчу та еколого-валеологічну освітню діяльність;

-навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

-організація активного дозвілля дітей;

-удосконалити систему роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму;

-популяризація здорового способу життя через єдиний інформаційний простір;

-забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для підтримки відповідних санітарно-гігієнічних умов у навчальних закладах з метою збереження здоров’я учасників освітнього середовища;

-утримувати на належному рівні спортивні майданчики навчальних закладів, регулярно поновлювати спортивний інвентар.

 

Очікувані результати:

-підвищення дієвості та ефективності роботи системи оздоровчих заходів у навчальних закладах;

-формування здорового способу життя в здобувачів освіти через підвищення якості викладання основ здоров’я на основі методики розвитку життєвих навичок;

-профілактика шкідливих звичок, збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу;

-підвищення валеологічної освіченості здобувачів освіти;-організація роботи оздоровчих таборів із денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти ( Мовні табори);

-підвищення поінформованості освітян з питань здоров’язбережувальних технологій;

-покращення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків;

-активна участь здобувачів освіти в спортивних змаганнях, заходах з протипожежної безпеки, безпеки руху, захисту людей від техногенних небезпек, природних небезпек.

 

2.4. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Завдання :

-забезпечити раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

-поновлювати банк даних дітей з особливими

освітніми потребами;

-здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;

-упроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;

-здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби;

-забезпечити в навчальних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-пропагувати та популяризувати культуру здорового способу життя;

-поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності навчальних закладів громади.

 

Очікувані результати:

-забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;

-удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;

-поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов функціонування психолого-педагогічної консультації, навчальних кабінетів практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти для організації роботи дітей з особливими освітніми потребами;

-створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

Обсяг фінансування на 2021 рік 284,2тис.грн:

Заробітна плата –40,030 тис. грн.;

Придбання матеріалів – 20,313 тис. грн.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

 

5. Заходи/проєкти Програми

Реалізація Програми відбувається на проєктній основі, що дозволяє ефективно здійснювати її менеджмент, акумулювати наявні та заплановані ресурси, визначати конкретні результати і показники в розрізі кожного проєкту, а відтак і Програми загалом. З огляду на багатогранність поняття «освіта» всі проєкти/заходи Програми розбиті за 2-ма тематичними напрямами, а саме:

1) дошкільна освіта;

2) повна загальна середня освіта.

Водночас тематичні проєкти поділяються на 3 категорії, а саме:

1) цільові проєкти/заходи;

2) «наскрізні» проєкти;

3) проєкти капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту.

 

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевим, обласним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з державного бюджету та за рахунок коштів суб’єктів господарювання.

Головним розпорядником коштів виступає Меденицька селищна рада, Управління фінансів Меденицької селищної ради та відділ ОКМС.

Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок  коштів щодо їх потреби, у межах затверджених обсягів видатків на проєкти Програми в обласному бюджеті, з урахуванням обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевого бюджету та помісячного розпису.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головного розпорядника коштів, замовника та виконавця робіт. додаток 2

 

 

7. Організація виконання, координація та контроль

Розробником і замовником Програми є відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради та Меденицька селищна рада.

Організація та виконання Програми покладається на територіальну громаду, відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради , освітні заклади. До реалізації заходів Програми можуть залучатися державні, комунальні та громадські установи та організації, інститути громадянського суспільства, які визначаються замовником на конкурсних засадах.

Внутрішній фінансовий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснює відділ забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, фінансове управління Меденицької селищної ради та одержувачі бюджетних коштів. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з гуманітарних питань Меденицької селищної ради.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Любов КІШКО

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Комплексної Програми розвитку освіти Меденицької селищної ради (Меденицької ТГ) на 2021-2025 роки

 

1

Тип програми

Програма розвитку

2

Ініціатор розроблення

Меденицька селищна рада

відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради

3

Дата, номер документа про затвердження Програми

 

Рішення Меденицької селищної ради від «__»___________2021 року

№__

4

Підстава для розробки програми

Продовження програмно-цільового забезпечення розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення

5

Терміни реалізації

2021-2025 роки

6

Ресурсне забезпечення  Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти територіальної громади.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти освітньої субвенції, місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавство

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2021

2022-2025

83 634 389 грн

У межах затвердженого фінансування

 

 

 

 

        

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Любов КІШКО           

                                                                                                   

                                                                                                    Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку освіти громади на 2021-2025 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021

2022

2023

2024

2025

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

83 634 389

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

83 634 389

у тому числі

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

54 841 661

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

54 841 661

обласний бюджет

32 340

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

32 340

місцевий бюджет

27 975 252

 

 

 

 

27 975 252

кошти

небюджетних

джерел

271 008

 

 

 

 

271 008

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Любов КІШКО

 

 

                                                                              

                                                                                         

                                                                                              Додаток 3 до Програми

 

Перелік завдань і заходів

Програми розвитку освіти громади

на 2021-2025 роки

 

Завдання 

 У закладах освіти станом на 01.06.2021 проводиться:

-навчання відповідальних за газове господарство, операторів та кочегарів котелень;

-проведено повірку приладів обліку газу – 9 309 грн.

-готується документація для проведення наладки автоматики та перевірки димових та вентиляційних каналів;

-оголошено закупівлю в системі ПРОЗОРРО на  технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання . ( Аукціон 30.06.21 р). – 65 000 грн.

-закуплено бензопили для закладів освіти, які опалюються дровами – 49 950 грн.

-здійснюється дератизація та дезінфекція приміщень закладів освіти – 49 999 грн.

-систематично проводиться перевірка технічного стану автомобілів – 10 000 грн.

-здійснюється обов’язкове страхування водіїв та транспортних засобів від нещасних випадків – 5 949 грн.

     Виконуються ремонтно-будівельні роботи: 

-Поточний ремонт електромережі Опорівської гімназії Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області – 23 363 грн

-Поточний ремонт внутрішніх туалетів Вороблевицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області – 24 998 грн.

-Поточний ремонт, послуги з чищення каналізаційних колекторів Меденицький ЗДО "Калинонька" – 23 416 грн.

-Поточний ремонт, водопровідні та санітарно - технічні роботи Меденицький ЗДО "Калинонька" – 47 060 грн.

-Закупівля металевих вхідних дверей для Опорівської гімназії – 46 964 грн.

-Закупівля фарб для поточного ремонту у закладах освіти – 49 000 грн.

 

Перелік переможців проектів місцевих ініціатив

у Львівській області на 2021 рік :

- «Капітальний ремонт частини перекриття даху Опорівської гімназії Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області»

Загальна вартість проекту – 499,998 тис. грн  (в т. ч. кошти громади – 125,990 тис. грн.).

- «Капітальний ремонт частини даху КЗ "ЗДО "Червона калина" Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області».

Загальна вартість проекту – 299,941тис.грн  (в т. ч. кошти громади – 63,126 тис. грн.).

-« Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання та каналізації ДНЗ «Калинонька» Меденицької селищної ради в смт. Меденичі Дрогобицького р-ну, Львівської обл.».

Загальна вартість проекту – 299,996 тис.грн  (в т. ч. кошти громади – 76,498 тис. грн.).

 

Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.. стала учасником програми  «Спроможна школа для кращих результатів»- закупівля шкільного обладнання ( 5 комплектів парт, учительський стіл, аудиторна дошка).

Подано проекти  на участь у конкурі інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватись у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

-«Капітальний ремонт  Меденицької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Меденицької селищної ради в смт. Меденичі Дрогобицького району Львівської області.». Загальна кошторисна вартість робіт по даному об’єкту становить 12252,268 тис. грн. 

-«Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи в с. Ролів Дрогобицького району Львівської області»

Заборгованості по оплаті за енергоносії по закладах підпорядкованих відділу освіти, культури, молоді та спорту МСР немає.

Заплановані роботи на 2021-2022 р:

Заклади освіти:

-Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст. – ремонт підлоги у класі і коридорі;

-Летнянський  ЗЗСО І-ІІІ ст. – заміна електропроводки (корпус НВК);

-Довжанська СЗШ І ст. - ремонт підлоги у класі і коридорі;

-Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – облаштування підлоги плиткою;

-Літинська гімназія – поточний ремонт системи водовідведення;

-Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.-ремонт туалетів;

-Меденицька СЗШ І-ІІІ ст. - капітальний ремонт системи опалення.

 

 

 

 

Заходи

Заходи

Виконавці

Термін виконання

І. Рівний доступ до якісної освіти

1

Забезпечувати умови рівної доступності для населення   територіальної громади, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

постійно

2

Оптимізувати мережу ЗЗСО та ЗДО з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив.

селищна рада

відділ ОКМС

 

3

Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО

керівники закладів освіти

постійно

4

З метою ефективного використання комп’ютерної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в процесі навчання комп’ютерні програми.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

постійно

5

Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей з особливими потребами (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).

відділ ОКМС керівники закладів

освіти

2021-2025

6

Сформувати у ЗЗСО середовище, сприятливе для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя учнів

 керівники закладів освіти

 2021-2025

7

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з

 інклюзивним навчанням.

керівники закладів освіти

2021-2025

8

Піднести на якісно новий рівень, співпрацю педагогічного колективу ЗДО та батьків у підготовці дітей до школи.

керівники закладів освіти

постійно

9

Здійснювати державний контроль за ефективністю освітнього процесу і забезпеченням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти.

керівники закладів освіти

постійно

10

Залучити дітей 5-річного віку у групи підготовки до навчання в школі , якщо не відвідують ДНЗ.

селищна рада, керівники закладів освіти

постійно

ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу

1

Забезпечити безкоштовне підвезення учнів та вчителів, які проживають на відстані понад 3 км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус».

відділ ОКМС

2021-2025

2

Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з особливими потребами, їх соціальної адаптації.

керівники закладів освіти

постійно

3

Виплачувати:

 -педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя, до Дня вихователя)

 - одноразові грошові винагороди переможцям  ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцям змагань

 -одноразову грошову винагороду вчителям, які здійснювали їхню підготовку.

відділ ОКМС

2021-2025

4

Забезпечити учнів ЗЗСО гарячим харчуванням та безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій.

відділ ОКМС

2021-2025

5

Забезпечення вихованців ЗДО 3-разовим харчуванням.

В оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами.

відділ ОКМС

постійно

6

Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності навчальних закладів.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

Постійно

7

Забезпечити учням літнє оздоровлення у стаціонарних літніх таборах, в першу чергу дітей соціально не захищених категорій.

відділ ОКМС

 

ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база ЗО

1

Передбачати в проектах селищних  бюджетів кошти для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої матеріально-технічної та навчально-методичної бази, виконання освітянських програм (окремо по кожному ЗО).

відділ ОКМС

2021-2025

2

Забезпечувати навчальними комп’ютерними комплексами 100% загальноосвітніх навчальних закладів, систематичне оновлення та модернізацію наявної комп’ютерної техніки;

комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

3

Продовжити роботу щодо оновлення обладнання, мультимедійного забезпечення для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

4

Забезпечувати ЗДО сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

5

Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ЗДО.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

6

Передбачати в бюджеті кошти на оснащення спортзалів спортінвентарем, реконструкцію спортмайданчиків на території ЗО.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

7

Передбачати в бюджеті кошти на преміювання переможців і призерів обласних конкурсів, «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» переможців і призерів всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій

1

Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

керівники закладів освіти

Постійно

2

Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності).

керівники закладів освіти відділ ОКМС

Постійно

3

Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

4

Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей.

керівники закладів освіти

постійно

5

Забезпечувати ЗДО науково-методичною літературою з патріотичного та фізичного виховання.

відділ ОКМС

постійно

V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта

1

Щороку аналізувати стан забезпечення ЗО педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів  на 1 рік

відділ ОКМС

постійно

2

Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів між загальноосвітніми і вищими навчальними закладами про курсову перепідготовку

відділ ОКМС

постійно

3

Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації освітнього процесу.

відділ ОКМС

2021-2025

VI. Міжнародне партнерство

1

Розширити участь навчальних закладів, педагогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та громадських організацій.

керівники закладів освіти

постійно

2

Забезпечити вивчення та поширення міжнародного  педагогічного досвіду та міжнародних закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів.

керівники закладів освіти

2021-2025

3

Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

  Додаток 4  до Програми

 

Стислий аналіз розвитку галузі освіти

Меденицької громади

Визначення проблем та завдань для їх розв’язання

 

Для формування Програми розвитку освіти громади на 2021-2025 роки було використано низку аналітичних документів, розроблених у рамках підготовки стратегічних документів різного рівня, а саме: дані звітності у КУРСі ШКОЛА, аналіз розвитку галузі освіти Львівщини (в рамках підготовки Стратегії розвитку освіти Львівщини до 2027 року).

Демографічна ситуація

Аналіз демографічної ситуації в громаді засвідчив, що в наступні 6 років наростатиме  тенденція щодо поступового зменшення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – фактично відбудеться скорочення потреби місць у закладах дошкільної освіти та щорічне зменшення кількості першокласників.

Дошкільна освіта

Всі заклади дошкільної освіти (3 дошкільні навчальні заклади-ЗДО) громади знаходяться у комунальній власності. Рівень охоплення дітей дошкільною освітою в них становить 50%.

Зміст освітнього процесу.

Згідно з наказом МОН України № 46 від 22.01.2016 р з метою упровадження в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку Меденицький дошкільний навчальний заклад «Калинонька»  обрано в число садочків Львівської області для впровадження програми «Афлатот» в освітню діяльність у 2019-2020н. р.

Ці програми пояснюють дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та приймати виважені рішення. Навчаючись за цими програмами, діти отримують рекомендації й навички як правильно розпорядитися своїми грошима, а також зможуть досягти добробуту в майбутньому. В планах впровадити  програму «Афлатот» у всіх ЗДО громади.

Кадровий потенціал ЗДО.

Вихованців віком від 2 до 6 років – 620 (у ЗДО - 206 + 104 у школах), що становить 50% охоплення дошкільною освітою.

Назва навчального закладу

Кількість груп

Кількість дітей

Проектна потужність

Кількість педагогічних працівників

Кількість дітей на одного педагогічного працівника

ЗДО «Калинонька»

смт. Меденичі

6         

 

103

200

12

9

ЗДО

«Берізка»

с. Грушів

2

40

30

5

8

ЗДО «Червона калина»

с. Вороблевичі

3

60

74

8

7

Порівняно невелика заробітна плата у сфері дошкільної освіти спричиняє відтік молодих спеціалістів. На сьогодні більша частина педагогічних працівників має навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, проте, навички проєктної діяльності відсутні через низький рівень забезпечення ЗДО комп’ютерним обладнанням.

Фінансування потреб дошкілля. Сьогодні дошкільна освіта повністю фінансується з місцевого бюджету і є заручником доходів громади.

Основні проблеми дошкільної освіти:

- відсутність цілісної організації освітнього процесу;

- формалізований підхід до організації харчування, застаріла рецептура;  

- неповна відповідність матеріально-технічного забезпечення та умов праці критеріям безпечності прийнятих рішень;

- невідповідний статусу педагогічного працівника оплата праці, непрестижність професії вихователя, відсутність ефективних стимулів та дієвого механізму залучення випускників закладів вищої педагогічної освіти до роботи у сфері дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості.

 

Повна загальна середня освіта

Особливістю мережі закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) громади є її надмірно висока розгалуженість. На сьогодні у підпорядкуванні відділу освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради  знаходиться 15 закладів освіти:

гімназій – 6 (у трьох з них є дошкільні групи),

ЗЗСО – 5 (в одному з них є одна дошкільна група)

 школи І ступня – 4 (в одному з них є одна дошкільна група).

Зростання шкільної мережі не відповідає демографічній ситуації. Тому тенденцією сьогодні є оптимізація освітньої мережі, динаміка якої зростає в період децентралізації та реформування освіти. Оптимізація відбувається переважно шляхом пониження ступеня ЗЗСО, закриття малокомплектних шкіл.

«Нова українська школа» (НУШ). На сьогодні ЗЗСО громади переходять на нові державні стандарти початкової та базової середньої освіти, обирають зміст, формат та надавача послуг з підвищення кваліфікації, проходять педагогічну сертифікацію, модернізують освітнє середовище відповідно до вимог НУШ.

Зміст загальної середньої освіти. Ключовою проблемою загальної середньої освіти залишається суттєвий розрив між змістом освіти та життєвими викликами, перед якими сьогодні опиняється дитина. Не вдається також подолати нерівний доступ до якісної загальної освіти. Школа усе ще не зорієнтована на компетентнісне навчання. Це певною мірою підтверджують результати незалежного зовнішнього оцінювання (ЗНО). Більшість учнів нездатні освоювати навчальний матеріал самостійно. Їх досі не вчать ставити собі освітні цілі, визначати результати своєї діяльності, розподіляти час, відповідати за дотриманням термінів справи. Учням бракує позитивних стимулів навчатись.

Освітнє середовище ЗЗСО – це сукупність об'єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об'єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Проблемними питаннями тут є неухильне погіршення здоров’я школярів та педагогів, зокрема низькою руховою активністю вчителів та учнів під час перебування в школі. Інша група перешкод сучасного освітнього середовища пов’язана з відсутністю достовірних даних про стан будівель. Не менш серйозними викликами для освітян є низька мотивація учнів до навчання, поширення практик цькування учнів та вчителів.

Інклюзивна освіта. За інклюзивною формою у 3 закладах освіти навчається 4 дітей з особливими освітніми потребами (що становить 0,4 % від загальної кількості дітей). Фактична кількість асистентів вчителів 4. Для здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, батьки разом з дітьми відвідують Дрогобицький інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ).

Кадровий потенціал системи загальної освіти

У 2020/2021 н.р. педагогічний персонал ЗЗСО громади становить 303  особи. Частка педагогічного персоналу пенсійного віку 44 особи, що становить 15%  від загальної кількості педагогів. Освітній рівень учителів початкових класів( вища освіта) становить 98%, а 5-11класів -99,8%. На одного педагогічного працівника припадає –10 учнів. (середній показник)

Школи

Назва навчального закладу

Кількість класів

Кількість дітей

Проектна потужність

Кількість педагогічних працівників

Кількість дітей на одного педагогічного працівника

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

135

360

27

5

Вороблевицький

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

217

360

26

8

Грушівський

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

 

115

380

29

4

Летнянський
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

16

295

300

33

9

Меденицька

СЗШ І-ІІІ ступня

20

476

900

54

9

Волощанська гімназія

9

85

396

22

3,9

4,8 ( з садочком)

Грушівська гімназія

9

114

120

18

6

Літинська гімназія

9

93

120

20

5

Опорівська гімназія

9

154

360

24

6

Ролівська гімназія

8

60

90

15

4

Солонська гімназія

8

56

100

16

3

Далявська СЗШ І ст.

3

12

38

3

4

Довжанська СЗШ І ст..

   4

 39

    50

      7

           5

Ріпчицька СЗШ І ст..

4

23

40

4

5

Тинівська СЗШ І ст..

2

15

50

2

7

Всього

134

1881

 

303

 

 

В останні роки у громаді спостерігається незначне збільшення учнівського контингенту. Так, кількість школярів у ЗЗСО в 2020/2021 навчальному році становить 1845. Випускники 2021 року 233 учнів, з них отримали 19 свідоцтв з відзнакою і нагороджені 3 Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та 5 Срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Назва навчального закладу

Всі працівники

Педагогічні працівники

спеціаліст

І категорія

ІІ категорія

вища

«старший учитель»

Меденицька

СЗШ І-ІІІ ступня

63

9

5

8

32

17

Ролівська гімназія

18

2

4

-

9

1

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

27

2

6

1

18

10

Літинська гімназія

30

1

4

6

9

8

Солонська гімназія

16

4

2

5

5

3

Летнянський  ЗЗСО І-ІІІст.

 

43

4

3

2

24

7

Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст.

36

1

-

7

18

9

Грушівська гімназія

24

-

7

2

9

4

Ріпчицька  СЗШ 1 ст.

5

-

1

-

3

3

Довжанська СЗШ І ст..

9

 

 

 

7

7

Тинівська СЗШ І ст..

2

1

 

 

1

2

Опорівська гімназія

32

2

2

4

15

10

Волощанська гімназія

22

3

6

1

12

9

+2 вчителі методисти

Далявська СЗШ І ст.

4

 

 

2

2

 

 

 

Фінансування потреб загальної освіти.

Загальний обсяг фінансування загальної середньої освіти громади з місцевого бюджету у 2020 р. складе близько 27 975 252 , а середній обсяг видатків у розрахунку на одного учня – 36 615 тис. грн. При цьому середня вартість підготовки одного учня  ЗЗСО у 2020/2021 році становила 9 867 грн.

Орієнтовні видатки по закладах освіти Меденицької громади

№п/п

Назва закладу освіти

Природний газ, грн

Разом енергоносії + ЗП

к-сть учнів

на одного учня грн.

 
 

1

Вороблевицький  І-ІІІ ст

317400

6 148 974

211

29 142

 

2

Грушівський ЗЗСО І-ІІІ ст

0

6 290 641

119

52 863

 

3

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

222180

5 795 085

134

43 247

 

4

Волощанська гімназія

0

5 076 384

87

58 349

 

5

Грушівська гімназія

84640

4 357 052

119

36 614

 

6

Літинська гімназія

116380

4 110 553

95

43 269

 

7

Ролівська гімназія

114412,12

3 871 521

63

61 453

 

8

Солонська гімназія

79350

3 649 143

57

64 020

 

9

Тинівська СЗШ І ст

31740

656 946

14

46 925

 

10

Далявська СЗШ І ст

63480

915 265

12

76 272

 

11

Довжанський СЗШ І ст

52900

1 200 206

39

30 775

 

12

Ріпчицька СЗШ І ст

42320

1 094 777

23

47 599

 

13

Летнянський ЗЗСО І-ІІІ ст

269790

8 351 542

263

31 755

 

14

Опорівська гімназія

 

5 245 527

154

34 062

 

15

Меденицька СЗШ І-ІІІ ст

 

11 303 961

469

24 102

 

РАЗОМ

1394592,1

68 067 578

1859

36 615

 

 

                                     
                                     
                                     

Основні проблеми системи загальної середньої освіти:

- нерівний доступ до якісної загальної освіти; розрив між успішністю учнів великих і малих шкіл;

- відсутність програм та навчально-методичних матеріалів для дистанційного та змішаного навчання;

- поширення насильства та булінгу (цькування), зокрема практики цькування в Інтернеті (кібербулінг);

- порівняно низькі показники сформованості читацької й математичної компетентності та компетентності у природничих науках;

- відсутність харчування та низька рухова активність учителів та учнів під час перебування в школі, що погіршує стан здоров’я, сприяє зростанню кількості дітей і дорослих з надлишковою вагою;

- низький рівень мотивації педагогів до професійного зростання;

- старіння педагогічних кадрів; брак молодих креативних педагогів;

- неспроможність більшості вчителів використовувати сучасні методи й інструменти дистанційного навчання;

- необхідність оптимізації шкільної мережі;

- брак достовірної інформації про потреби в освітніх послугах, запити населення щодо їх якості та змісту, реальний попит на професії і т. ін..

 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації регіону, що вимагатимуть відповідного реагування системи освіти громади.

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Любов КІШКО

Додаток

до рішення ХІ сесії восьмого скликання

селищної ради

від 27 серпня 2021 року № ___

 

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Меденицької селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку освіти

в Меденицькій громаді

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меденичі – 2021

 

 

Програма розвитку освіти

Меденицької селищної ради на 2021-2025 роки

 

Зміст

1

Вступ

 

ст. 3

2

Методологія Програми

 

ст. 3-4

3

Мета та цілі Програми

 

ст. 4

4

Напрями Програми

 

ст. 5

5

Заходи/проєкти Програми

 

ст. 9

6

Фінансове забезпечення Програми

 

ст. 10

7

Організація виконання, координація та контроль

 

ст. 11

Додатки

 

Паспорт Програми

 

ст.11

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

ст. 12

 

Перелік завдань і заходів  Програми

 

ст.13-19

 

Стислий аналіз розвитку галузі освіти

ст. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

         Нова Програма розвитку освіти Меденицької громади на 2021–2025 роки (далі – Програма) є  продовженням попередньої, що була розроблена у Дрогобицькому районі. Водночас Програма враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві та обумовили реформування всіх сфер суспільного життя, зокрема галузі освіти. Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою соціально-економічного розвитку країни, та, що головне, потребу людини як соціальної та духовної особистості.

Підготовка Програми здійснювалася в час змін у суспільстві і масштабних викликів для України – збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації частини її території, погіршення показників якості людського капіталу, пандемії COVID-19.

Нормативно-правовою основою для розроблення Програми стали новоприйняті закони України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), а також відповідні постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. При цьому Програма максимально враховує положення законодавчих актів та стратегічних документів в окремих сферах освіти, які прямо чи опосередковано будуть впливати на розвиток освіти в громаді.

Особлива увага при розробленні Програми була приділена реформі освітньої галузі на державному рівні, головна мета якої – нова якість освіти на всіх рівнях: від дошкільної  до повної загальної освіти. Основою освітньої реформи є затверджена концепція «Нова українська школа» на 2017–2029 роки, яка передбачає проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, зокрема змісту, педагогіки, системи управління, системи державного фінансування, нормативно-правового забезпечення освітньої галузі.

Програма враховує нові підходи, зумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні і положеннями Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та Стратегії розвитку Львівщини на період 2021–2027 років. Програма враховує процес децентралізації в Україні, в тому числі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування всіх рівнів та органами виконавчої влади, зміни до Податкового і Бюджетного кодексів.

 

2. Методологія Програми

 

Підготовчий етап

Розроблення Програми здійснювалось на основі аналізу освітньої  галузі громади станом на 01.05.2021, наведеного у додатку 4.

Для формування мети і цілей Програми були також використані матеріали Стратегічного аналізу розвитку галузі освіти Львівщини, підготовлені в процесі формування Стратегії розвитку освіти Львівщини до 2027 року, а також здійснено аналіз виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2017–2020 роки. При підготовці Програми були враховані завдання Стратегічного плану Міністерства освіти і науки України до 2024 року, а також питання використання у 2017–2020 роках державних освітніх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у Львівській області. Під час підготовки Програми були вивчені і проаналізовані результати інших цільових програм громади, дотичних до питань освіти. З огляду на це, до Програми були внесені заходи в частині координації з цими програмами. Програма узгоджена з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів.

 

Процес розроблення

Розроблення Програми здійснювалося робочою групою відділу ОКМС Меденицької селищної ради та органів виконавчої влади, дотичних до питань освіти.

У процесі розроблення Програми відділом ОКМС Меденицької селищної ради упродовж січня-квітня 2021 року було зібрано пропозиції (ідеї проєктів) за визначеною формою від юридичних та фізичних осіб громади, зацікавлених у розвитку освітньої сфери.

 

Програма започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави.

За структурою Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування, усі підрозділи її взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, забезпечено отримання якісних послуг у закладах загальної середньої освіти в сільській місцевості, забезпечено розвиток інтелектуального потенціалу молоді, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

 

3. Мета та цілі Програми

 

Мета: трансформація освітньої системи в громаді на основі Закону України «Про освіту».

Цілі:

1. Створити безпечне, інклюзивне, ґрунтоване на довірі, демократичне, національно орієнтоване, мотивуюче до навчання освітнє середовище як основу якісної освіти.

2. Забезпечити ефективний професійний розвиток педагогічних працівників.

3. Впровадити розумне урядування та фінансову, академічну, кадрову й організаційну автономію закладів освіти.

 

 

4. Напрями Програми

 

Досягнення мети і цілей Програми забезпечується впровадженням заходів/проєктів за 3-ма напрямами (сферами діяльності), кожен з яких містить обов’язкові складові, що відповідають цілям Програми, – зміст освіти, освітнє середовище, кадровий потенціал. Всі проєкти/заходи Програми розбиті за 3-ма тематичними напрямами, а саме:

1) дошкільна освіта;

2) повна загальна середня освіта;

3) спеціальна освіта.

Розділ І. Дошкільна освіта

Завдання :

  • охоплення всіх дітей громади дошкільною освітою та поліпшення її якості;
  • розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
  • створення системи додаткових освітніх послуг;
  • комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей,

- розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення;

- забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами;

- забезпечення інтегрованого підходу до розв’язання проблем психологічного розвитку дитини;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників дошкільних закладів;

- активізація участі батьків у освітньому процесі дошкільного навчального закладу, підвищення їх загальної педагогічної культури;

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

 

Очікувані результати:

- удосконалення та розвиток мережі закладів дошкільної освіти;

-100% охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою;

- розроблення програми планування здоров’язберігаючих технологій у всіх видах пізнавальної діяльності;

- підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб;

- створення розвивального середовища для  дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

- забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

- забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

Обсяг фінансування на 2021 рік - 33882,6 тис. грн.:

загальний фонд –9146,504 тис. грн.;

спеціальний фонд –640,00 тис. грн. (батьківська плата)

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

Розділ ІІ. Розвиток загальної середньої освіти

2.1. Підвищення якості шкільної освіти

Завдання:

-забезпечення для населення територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти  незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;

-досягнення нової сучасної якості загальної середньої освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей здобувачів освітніх послуг;

-максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;

-якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатного, дистанційного);

-забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;

-розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти;

-створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту;

-упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти;

-досягнення якісних змін інформаційних комунікацій в освітньому процесі та в управлінні;

-застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації;

-оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти.

 

Очікувані результати:

-підвищення якості освітнього процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніх послуг;

-забезпечення якості навчання  шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти.

Обсяг фінансування на 2021 рік - 70 744,232 тис. грн.: загальний фонд – 17 696,232 тис. грн.;

Освітня субвенція –53 048,00 тис. грн.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділ програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів розвиток.

 

2.2 Робота з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Завдання:

-створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;

-удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді;

-модернізація обладнання у закладах освіти з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю.

Очікувані результати:

-створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді;

-створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованої учнівської молоді;

-забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальних закладах;

підвищення результативності учнів у олімпіадах, змаганнях та конкурсах;

-консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій через різні форми роботи з обдарованою молоддю;

-підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;

-узагальнювати передовий педагогічний досвід педагогічних працівників, що мають систему роботи з обдарованими дітьми та поповнювати відповідний інформаційно-ресурсний банк даних;

-опрацювати електронні програмно-методичні комплекси для навчання обдарованих дітей у контексті інформаційно-навчального середовища та переходу до профільного навчання;

-удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти територіальної громади.

 

 

2.3 Збереження та розвиток здоров’я через освіту

Завдання:

-покращення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах на основі наступності і безперервності освіти;

-створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, виховання в дітей, здобувачів освіти та молоді особистої відповідальності за власне здоров’я і здоров’я родини, навичок самозбереження;

-налагодження раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров’я здобувачів освіти матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах;

-проводити профілактичну, оздоровчу та еколого-валеологічну освітню діяльність;

-навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

-організація активного дозвілля дітей;

-удосконалити систему роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму;

-популяризація здорового способу життя через єдиний інформаційний простір;

-забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для підтримки відповідних санітарно-гігієнічних умов у навчальних закладах з метою збереження здоров’я учасників освітнього середовища;

-утримувати на належному рівні спортивні майданчики навчальних закладів, регулярно поновлювати спортивний інвентар.

 

Очікувані результати:

-підвищення дієвості та ефективності роботи системи оздоровчих заходів у навчальних закладах;

-формування здорового способу життя в здобувачів освіти через підвищення якості викладання основ здоров’я на основі методики розвитку життєвих навичок;

-профілактика шкідливих звичок, збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу;

-підвищення валеологічної освіченості здобувачів освіти;-організація роботи оздоровчих таборів із денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти ( Мовні табори);

-підвищення поінформованості освітян з питань здоров’язбережувальних технологій;

-покращення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків;

-активна участь здобувачів освіти в спортивних змаганнях, заходах з протипожежної безпеки, безпеки руху, захисту людей від техногенних небезпек, природних небезпек.

 

2.4. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Завдання :

-забезпечити раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

-поновлювати банк даних дітей з особливими

освітніми потребами;

-здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;

-упроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;

-здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби;

-забезпечити в навчальних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-пропагувати та популяризувати культуру здорового способу життя;

-поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності навчальних закладів громади.

 

Очікувані результати:

-забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;

-удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;

-поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов функціонування психолого-педагогічної консультації, навчальних кабінетів практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти для організації роботи дітей з особливими освітніми потребами;

-створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

Обсяг фінансування на 2021 рік 284,2тис.грн:

Заробітна плата –40,030 тис. грн.;

Придбання матеріалів – 20,313 тис. грн.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

 

5. Заходи/проєкти Програми

Реалізація Програми відбувається на проєктній основі, що дозволяє ефективно здійснювати її менеджмент, акумулювати наявні та заплановані ресурси, визначати конкретні результати і показники в розрізі кожного проєкту, а відтак і Програми загалом. З огляду на багатогранність поняття «освіта» всі проєкти/заходи Програми розбиті за 2-ма тематичними напрямами, а саме:

1) дошкільна освіта;

2) повна загальна середня освіта.

Водночас тематичні проєкти поділяються на 3 категорії, а саме:

1) цільові проєкти/заходи;

2) «наскрізні» проєкти;

3) проєкти капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту.

 

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевим, обласним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з державного бюджету та за рахунок коштів суб’єктів господарювання.

Головним розпорядником коштів виступає Меденицька селищна рада, Управління фінансів Меденицької селищної ради та відділ ОКМС.

Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок  коштів щодо їх потреби, у межах затверджених обсягів видатків на проєкти Програми в обласному бюджеті, з урахуванням обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевого бюджету та помісячного розпису.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головного розпорядника коштів, замовника та виконавця робіт. додаток 2

 

 

7. Організація виконання, координація та контроль

Розробником і замовником Програми є відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради та Меденицька селищна рада.

Організація та виконання Програми покладається на територіальну громаду, відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради , освітні заклади. До реалізації заходів Програми можуть залучатися державні, комунальні та громадські установи та організації, інститути громадянського суспільства, які визначаються замовником на конкурсних засадах.

Внутрішній фінансовий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснює відділ забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, фінансове управління Меденицької селищної ради та одержувачі бюджетних коштів. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з гуманітарних питань Меденицької селищної ради.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Любов КІШКО

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Комплексної Програми розвитку освіти Меденицької селищної ради (Меденицької ТГ) на 2021-2025 роки

 

1

Тип програми

Програма розвитку

2

Ініціатор розроблення

Меденицька селищна рада

відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради

3

Дата, номер документа про затвердження Програми

 

Рішення Меденицької селищної ради від «__»___________2021 року

№__

4

Підстава для розробки програми

Продовження програмно-цільового забезпечення розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення

5

Терміни реалізації

2021-2025 роки

6

Ресурсне забезпечення  Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти територіальної громади.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти освітньої субвенції, місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавство

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2021

2022-2025

83 634 389 грн

У межах затвердженого фінансування

 

 

 

 

        

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Любов КІШКО           

                                                                                                   

                                                                                                    Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку освіти громади на 2021-2025 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021

2022

2023

2024

2025

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

83 634 389

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

83 634 389

у тому числі

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

54 841 661

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

54 841 661

обласний бюджет

32 340

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

У межах бюджетних при значень

32 340

місцевий бюджет

27 975 252

 

 

 

 

27 975 252

кошти

небюджетних

джерел

271 008

 

 

 

 

271 008

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                Ярослав  КУЦИК

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Любов КІШКО

 

 

                                                                              

                                                                                         

                                                                                              Додаток 3 до Програми

 

Перелік завдань і заходів

Програми розвитку освіти громади

на 2021-2025 роки

 

Завдання 

 У закладах освіти станом на 01.06.2021 проводиться:

-навчання відповідальних за газове господарство, операторів та кочегарів котелень;

-проведено повірку приладів обліку газу – 9 309 грн.

-готується документація для проведення наладки автоматики та перевірки димових та вентиляційних каналів;

-оголошено закупівлю в системі ПРОЗОРРО на  технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання . ( Аукціон 30.06.21 р). – 65 000 грн.

-закуплено бензопили для закладів освіти, які опалюються дровами – 49 950 грн.

-здійснюється дератизація та дезінфекція приміщень закладів освіти – 49 999 грн.

-систематично проводиться перевірка технічного стану автомобілів – 10 000 грн.

-здійснюється обов’язкове страхування водіїв та транспортних засобів від нещасних випадків – 5 949 грн.

     Виконуються ремонтно-будівельні роботи: 

-Поточний ремонт електромережі Опорівської гімназії Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області – 23 363 грн

-Поточний ремонт внутрішніх туалетів Вороблевицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області – 24 998 грн.

-Поточний ремонт, послуги з чищення каналізаційних колекторів Меденицький ЗДО "Калинонька" – 23 416 грн.

-Поточний ремонт, водопровідні та санітарно - технічні роботи Меденицький ЗДО "Калинонька" – 47 060 грн.

-Закупівля металевих вхідних дверей для Опорівської гімназії – 46 964 грн.

-Закупівля фарб для поточного ремонту у закладах освіти – 49 000 грн.

 

Перелік переможців проектів місцевих ініціатив

у Львівській області на 2021 рік :

- «Капітальний ремонт частини перекриття даху Опорівської гімназії Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області»

Загальна вартість проекту – 499,998 тис. грн  (в т. ч. кошти громади – 125,990 тис. грн.).

- «Капітальний ремонт частини даху КЗ "ЗДО "Червона калина" Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області».

Загальна вартість проекту – 299,941тис.грн  (в т. ч. кошти громади – 63,126 тис. грн.).

-« Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання та каналізації ДНЗ «Калинонька» Меденицької селищної ради в смт. Меденичі Дрогобицького р-ну, Львівської обл.».

Загальна вартість проекту – 299,996 тис.грн  (в т. ч. кошти громади – 76,498 тис. грн.).

 

Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.. стала учасником програми  «Спроможна школа для кращих результатів»- закупівля шкільного обладнання ( 5 комплектів парт, учительський стіл, аудиторна дошка).

Подано проекти  на участь у конкурі інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватись у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

-«Капітальний ремонт  Меденицької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Меденицької селищної ради в смт. Меденичі Дрогобицького району Львівської області.». Загальна кошторисна вартість робіт по даному об’єкту становить 12252,268 тис. грн. 

-«Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи в с. Ролів Дрогобицького району Львівської області»

Заборгованості по оплаті за енергоносії по закладах підпорядкованих відділу освіти, культури, молоді та спорту МСР немає.

Заплановані роботи на 2021-2022 р:

Заклади освіти:

-Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст. – ремонт підлоги у класі і коридорі;

-Летнянський  ЗЗСО І-ІІІ ст. – заміна електропроводки (корпус НВК);

-Довжанська СЗШ І ст. - ремонт підлоги у класі і коридорі;

-Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – облаштування підлоги плиткою;

-Літинська гімназія – поточний ремонт системи водовідведення;

-Меденицька СЗШ І-ІІІ ст.-ремонт туалетів;

-Меденицька СЗШ І-ІІІ ст. - капітальний ремонт системи опалення.

 

 

 

 

Заходи

Заходи

Виконавці

Термін виконання

І. Рівний доступ до якісної освіти

1

Забезпечувати умови рівної доступності для населення   територіальної громади, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

постійно

2

Оптимізувати мережу ЗЗСО та ЗДО з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив.

селищна рада

відділ ОКМС

 

3

Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО

керівники закладів освіти

постійно

4

З метою ефективного використання комп’ютерної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в процесі навчання комп’ютерні програми.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

постійно

5

Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей з особливими потребами (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).

відділ ОКМС керівники закладів

освіти

2021-2025

6

Сформувати у ЗЗСО середовище, сприятливе для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя учнів

 керівники закладів освіти

 2021-2025

7

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з

 інклюзивним навчанням.

керівники закладів освіти

2021-2025

8

Піднести на якісно новий рівень, співпрацю педагогічного колективу ЗДО та батьків у підготовці дітей до школи.

керівники закладів освіти

постійно

9

Здійснювати державний контроль за ефективністю освітнього процесу і забезпеченням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти.

керівники закладів освіти

постійно

10

Залучити дітей 5-річного віку у групи підготовки до навчання в школі , якщо не відвідують ДНЗ.

селищна рада, керівники закладів освіти

постійно

ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу

1

Забезпечити безкоштовне підвезення учнів та вчителів, які проживають на відстані понад 3 км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус».

відділ ОКМС

2021-2025

2

Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з особливими потребами, їх соціальної адаптації.

керівники закладів освіти

постійно

3

Виплачувати:

 -педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя, до Дня вихователя)

 - одноразові грошові винагороди переможцям  ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцям змагань

 -одноразову грошову винагороду вчителям, які здійснювали їхню підготовку.

відділ ОКМС

2021-2025

4

Забезпечити учнів ЗЗСО гарячим харчуванням та безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій.

відділ ОКМС

2021-2025

5

Забезпечення вихованців ЗДО 3-разовим харчуванням.

В оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами.

відділ ОКМС

постійно

6

Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності навчальних закладів.

відділ ОКМС керівники закладів освіти

Постійно

7

Забезпечити учням літнє оздоровлення у стаціонарних літніх таборах, в першу чергу дітей соціально не захищених категорій.

відділ ОКМС

 

ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база ЗО

1

Передбачати в проектах селищних  бюджетів кошти для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої матеріально-технічної та навчально-методичної бази, виконання освітянських програм (окремо по кожному ЗО).

відділ ОКМС

2021-2025

2

Забезпечувати навчальними комп’ютерними комплексами 100% загальноосвітніх навчальних закладів, систематичне оновлення та модернізацію наявної комп’ютерної техніки;

комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

3

Продовжити роботу щодо оновлення обладнання, мультимедійного забезпечення для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

4

Забезпечувати ЗДО сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

5

Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ЗДО.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

6

Передбачати в бюджеті кошти на оснащення спортзалів спортінвентарем, реконструкцію спортмайданчиків на території ЗО.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

7

Передбачати в бюджеті кошти на преміювання переможців і призерів обласних конкурсів, «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» переможців і призерів всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій

1

Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

керівники закладів освіти

Постійно

2

Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності).

керівники закладів освіти відділ ОКМС

Постійно

3

Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо.

селищна рада відділ ОКМС

2021-2025

4

Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей.

керівники закладів освіти

постійно

5

Забезпечувати ЗДО науково-методичною літературою з патріотичного та фізичного виховання.

відділ ОКМС

постійно

V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта

1

Щороку аналізувати стан забезпечення ЗО педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів  на 1 рік

відділ ОКМС

постійно

2

Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів між загальноосвітніми і вищими навчальними закладами про курсову перепідготовку

відділ ОКМС

постійно

3

Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації освітнього процесу.

відділ ОКМС

2021-2025

VI. Міжнародне партнерство

1

Розширити участь навчальних закладів, педагогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та громадських організацій.

керівники закладів освіти

постійно

2

Забезпечити вивчення та поширення міжнародного  педагогічного досвіду та міжнародних закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів.

керівники закладів освіти

2021-2025

3

Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

  Додаток 4  до Програми

 

Стислий аналіз розвитку галузі освіти

Меденицької громади

Визначення проблем та завдань для їх розв’язання

 

Для формування Програми розвитку освіти громади на 2021-2025 роки було використано низку аналітичних документів, розроблених у рамках підготовки стратегічних документів різного рівня, а саме: дані звітності у КУРСі ШКОЛА, аналіз розвитку галузі освіти Львівщини (в рамках підготовки Стратегії розвитку освіти Львівщини до 2027 року).

Демографічна ситуація

Аналіз демографічної ситуації в громаді засвідчив, що в наступні 6 років наростатиме  тенденція щодо поступового зменшення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – фактично відбудеться скорочення потреби місць у закладах дошкільної освіти та щорічне зменшення кількості першокласників.

Дошкільна освіта

Всі заклади дошкільної освіти (3 дошкільні навчальні заклади-ЗДО) громади знаходяться у комунальній власності. Рівень охоплення дітей дошкільною освітою в них становить 50%.

Зміст освітнього процесу.

Згідно з наказом МОН України № 46 від 22.01.2016 р з метою упровадження в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку Меденицький дошкільний навчальний заклад «Калинонька»  обрано в число садочків Львівської області для впровадження програми «Афлатот» в освітню діяльність у 2019-2020н. р.

Ці програми пояснюють дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та приймати виважені рішення. Навчаючись за цими програмами, діти отримують рекомендації й навички як правильно розпорядитися своїми грошима, а також зможуть досягти добробуту в майбутньому. В планах впровадити  програму «Афлатот» у всіх ЗДО громади.

Кадровий потенціал ЗДО.

Вихованців віком від 2 до 6 років – 620 (у ЗДО - 206 + 104 у школах), що становить 50% охоплення дошкільною освітою.

Назва навчального закладу

Кількість груп

Кількість дітей

Проектна потужність

Кількість педагогічних працівників

Кількість дітей на одного педагогічного працівника

ЗДО «Калинонька»

смт. Меденичі

6         

 

103

200

12

9

ЗДО

«Берізка»

с. Грушів

2

40

30

5

8

ЗДО «Червона калина»

с. Вороблевичі

3

60

74

8

7

Порівняно невелика заробітна плата у сфері дошкільної освіти спричиняє відтік молодих спеціалістів. На сьогодні більша частина педагогічних працівників має навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, проте, навички проєктної діяльності відсутні через низький рівень забезпечення ЗДО комп’ютерним обладнанням.

Фінансування потреб дошкілля. Сьогодні дошкільна освіта повністю фінансується з місцевого бюджету і є заручником доходів громади.

Основні проблеми дошкільної освіти:

- відсутність цілісної організації освітнього процесу;

- формалізований підхід до організації харчування, застаріла рецептура;  

- неповна відповідність матеріально-технічного забезпечення та умов праці критеріям безпечності прийнятих рішень;

- невідповідний статусу педагогічного працівника оплата праці, непрестижність професії вихователя, відсутність ефективних стимулів та дієвого механізму залучення випускників закладів вищої педагогічної освіти до роботи у сфері дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості.

 

Повна загальна середня освіта

Особливістю мережі закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) громади є її надмірно висока розгалуженість. На сьогодні у підпорядкуванні відділу освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради  знаходиться 15 закладів освіти:

гімназій – 6 (у трьох з них є дошкільні групи),

ЗЗСО – 5 (в одному з них є одна дошкільна група)

 школи І ступня – 4 (в одному з них є одна дошкільна група).

Зростання шкільної мережі не відповідає демографічній ситуації. Тому тенденцією сьогодні є оптимізація освітньої мережі, динаміка якої зростає в період децентралізації та реформування освіти. Оптимізація відбувається переважно шляхом пониження ступеня ЗЗСО, закриття малокомплектних шкіл.

«Нова українська школа» (НУШ). На сьогодні ЗЗСО громади переходять на нові державні стандарти початкової та базової середньої освіти, обирають зміст, формат та надавача послуг з підвищення кваліфікації, проходять педагогічну сертифікацію, модернізують освітнє середовище відповідно до вимог НУШ.

Зміст загальної середньої освіти. Ключовою проблемою загальної середньої освіти залишається суттєвий розрив між змістом освіти та життєвими викликами, перед якими сьогодні опиняється дитина. Не вдається також подолати нерівний доступ до якісної загальної освіти. Школа усе ще не зорієнтована на компетентнісне навчання. Це певною мірою підтверджують результати незалежного зовнішнього оцінювання (ЗНО). Більшість учнів нездатні освоювати навчальний матеріал самостійно. Їх досі не вчать ставити собі освітні цілі, визначати результати своєї діяльності, розподіляти час, відповідати за дотриманням термінів справи. Учням бракує позитивних стимулів навчатись.

Освітнє середовище ЗЗСО – це сукупність об'єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об'єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Проблемними питаннями тут є неухильне погіршення здоров’я школярів та педагогів, зокрема низькою руховою активністю вчителів та учнів під час перебування в школі. Інша група перешкод сучасного освітнього середовища пов’язана з відсутністю достовірних даних про стан будівель. Не менш серйозними викликами для освітян є низька мотивація учнів до навчання, поширення практик цькування учнів та вчителів.

Інклюзивна освіта. За інклюзивною формою у 3 закладах освіти навчається 4 дітей з особливими освітніми потребами (що становить 0,4 % від загальної кількості дітей). Фактична кількість асистентів вчителів 4. Для здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, батьки разом з дітьми відвідують Дрогобицький інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ).

Кадровий потенціал системи загальної освіти

У 2020/2021 н.р. педагогічний персонал ЗЗСО громади становить 303  особи. Частка педагогічного персоналу пенсійного віку 44 особи, що становить 15%  від загальної кількості педагогів. Освітній рівень учителів початкових класів( вища освіта) становить 98%, а 5-11класів -99,8%. На одного педагогічного працівника припадає –10 учнів. (середній показник)

Школи

Назва навчального закладу

Кількість класів

Кількість дітей

Проектна потужність

Кількість педагогічних працівників

Кількість дітей на одного педагогічного працівника

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

135

360

27

5

Вороблевицький

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

217

360

26

8

Грушівський

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

11

 

115

380

29

4

Летнянський
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

16

295

300

33

9

Меденицька

СЗШ І-ІІІ ступня

20

476

900

54

9

Волощанська гімназія

9

85

396

22

3,9

4,8 ( з садочком)

Грушівська гімназія

9

114

120

18

6

Літинська гімназія

9

93

120

20

5

Опорівська гімназія

9

154

360

24

6

Ролівська гімназія

8

60

90

15

4

Солонська гімназія

8

56

100

16

3

Далявська СЗШ І ст.

3

12

38

3

4

Довжанська СЗШ І ст..

   4

 39

    50

      7

           5

Ріпчицька СЗШ І ст..

4

23

40

4

5

Тинівська СЗШ І ст..

2

15

50

2

7

Всього

134

1881

 

303

 

 

В останні роки у громаді спостерігається незначне збільшення учнівського контингенту. Так, кількість школярів у ЗЗСО в 2020/2021 навчальному році становить 1845. Випускники 2021 року 233 учнів, з них отримали 19 свідоцтв з відзнакою і нагороджені 3 Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та 5 Срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Назва навчального закладу

Всі працівники

Педагогічні працівники

спеціаліст

І категорія

ІІ категорія

вища

«старший учитель»

Меденицька

СЗШ І-ІІІ ступня

63

9

5

8

32

17

Ролівська гімназія

18

2

4

-

9

1

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

27

2

6

1

18

10

Літинська гімназія

30

1

4

6

9

8

Солонська гімназія

16

4

2

5

5

3

Летнянський  ЗЗСО І-ІІІст.

 

43

4

3

2

24

7

Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст.

36

1

-

7

18

9

Грушівська гімназія

24

-

7

2

9

4

Ріпчицька  СЗШ 1 ст.

5

-

1

-

3

3

Довжанська СЗШ І ст..

9

 

 

 

7

7

Тинівська СЗШ І ст..

2

1

 

 

1

2

Опорівська гімназія

32

2

2

4

15

10

Волощанська гімназія

22

3

6

1

12

9

+2 вчителі методисти

Далявська СЗШ І ст.

4

 

 

2

2

 

 

 

Фінансування потреб загальної освіти.

Загальний обсяг фінансування загальної середньої освіти громади з місцевого бюджету у 2020 р. складе близько 27 975 252 , а середній обсяг видатків у розрахунку на одного учня – 36 615 тис. грн. При цьому середня вартість підготовки одного учня  ЗЗСО у 2020/2021 році становила 9 867 грн.

Орієнтовні видатки по закладах освіти Меденицької громади

№п/п

Назва закладу освіти

Природний газ, грн

Разом енергоносії + ЗП

к-сть учнів

на одного учня грн.

 
 

1

Вороблевицький  І-ІІІ ст

317400

6 148 974

211

29 142

 

2

Грушівський ЗЗСО І-ІІІ ст

0

6 290 641

119

52 863

 

3

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

222180

5 795 085

134

43 247

 

4

Волощанська гімназія

0

5 076 384

87

58 349

 

5

Грушівська гімназія

84640

4 357 052

119

36 614

 

6

Літинська гімназія

116380

4 110 553

95

43 269

 

7

Ролівська гімназія

114412,12

3 871 521

63

61 453

 

8

Солонська гімназія

79350

3 649 143

57

64 020

 

9

Тинівська СЗШ І ст

31740

656 946

14

46 925

 

10

Далявська СЗШ І ст