Меденицька селищна рада
Львівська область, Дрогобицький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконанні зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

Дата: 26.10.2023 20:17
Кількість переглядів: 384

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Меденицької селищної ради

Селищний  голова                                                    М.Живчин

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

00041 - Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконанні зобовязання на нерухоме майно, обєкт незавершеного будівництва

 

1

 Орган, що надає послугу

 

Меденицька селищна рада Дрогобицького району Львівської області

Адреса: смт. Меденичі, вул. Незалежності, 52

Телефон: +380 3244 76740

Веб-сайт: https://medenycka-gromada.gov.ua/

Електроннапошта: medenychi.rada@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок –п’ятниця: 09.00 – 18.00

Обідня перерва: 13.00 – 14.00

Субота, неділя – вихідні дні

 

2

Інформація про ЦНАП (місце подання документів та отримання результату послуги)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Меденицької селищної ради Дрогобицького  району Львівської області

 

Львівська область, Дрогобицький  район, смт.Меденичі, вул.Шкільна, 16.

 

Електронна адреса: cnap.medenyckaotg@gmail.com

Телефон: +380 3244 76740

 

Режим роботи:

Дні тижня

Прийом громадян

понеділок

09.00 – 16.00

вівторок

09.00 – 20.00

середа

09.00 – 16.00

четвер

09.00 – 16.00

п’ятниця

09.00 – 16.00

субота

вихідний

неділя

вихідний

 

3

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);

2. Документ, що посвідчує особу заявника(пред’являється для встановлення особи заявника);

3.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)заявника(крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

4.Документ, що підтверджує  повноваження (довіреність);

5.Документ, що посвідчує особу, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код)  такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).

6.Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

7.Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір, державний акт на право власності, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, свідоцтво на право власності , заповіт, тощо)

8. Інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно).

I. Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

6) відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

ІІ. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.

3) виписка з погосподарської книги, наданавиконавчим органом сільської ради (якщотакий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради абовідповідноюархівноюустановою.

Для здійсненнядержавноїреєстрації прав власності на зазначеніоб’єкти документом, щопосвідчуєречові права на земельнуділянкупід таким об’єктом, можетакожвважатисярішеннявідповідної ради про передачу (надання) земельноїділянки в користуванняабовласність.

ІII.Для державноїреєстрації права власності на об’єктнерухомого майна державноїабокомунальноївласності, будівництвоякого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, щопосвідчуєнабуття права державноїабокомунальноївласності на такийоб’єкт, подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);

3) документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);

4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

IV. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у результаті реконструкції такого об’єкта подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалася в результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Державна реєстрація права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (в тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки) проводиться виключно у разі зміни відомостей про суб’єктів речових прав. У разі зміни відомостей про об’єкт нерухомого майна, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни такі відомості вносяться до Державного реєстру прав відповідно до законодавства поза процедурою державної реєстрації прав

V. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності)

5)письмова згода суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом.

Справжність підписів на документах, передбачених підпунктами 2, 4 та 5 цього пункту, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

 VI. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);

3) передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи);

4) розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

VII. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

1-1) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;

2) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

VIII. Для державної реєстрації права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств подаються:

1) свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна.

IX. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам подається:

1) рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна реабілітованій особі.

X. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації):

1)копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), а у разі коли таким майном є закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, - також за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з обов’язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

XI.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна, проводиться за умови наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

1)документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) витяг з Державного земельного кадастру про новосформовану земельну ділянку;

3) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли поділ або об’єднання здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

1)документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2)документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);

3)технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;

4)документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

5)письмова згода всіх співвласників (у разі, коли поділ, виділ частки або об’єднання здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

XII. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, подається:

1)документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);

3) технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна; 4) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).

5)  письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності;

6) договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду (якщо майно перебуває у спільній власності, та в результаті припиняється право спільної власності для усіх або одного із співвласників);

7) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно.

XIII. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників, подаються:

1)договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);

3) технічний паспорт на новостворенийоб’єктнерухомого майна;

4) документ, щопідтверджуєприсвоєнняоб’єктунерухомого майна адреси (крімвипадківподілуабооб’єднання таких об’єктівнерухомого майна, як квартира, житловеабонежитловеприміщеннятощо).

5)  письмовазгодавсіхспіввласників на проведенняподілуабооб’єднання майна, щоперебуває у спільнійвласності;

6) договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;

7) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно (у разі коли в результаті виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, у співвласників, які не здійснювали виділ в натурі частки, змінюється розмір часток у праві спільної власності);

XIV. Для державної реєстрації прав, що набуваються, змінюються або припиняються у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість набуття, зміни чи припинення таких прав, подається:

1)документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.

XV.Для державної реєстрації права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність також подаються:

1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об’єкта нерухомого майна;

2) акт приймання-передачі такого об’єкта нерухомого майна.

XVI.Для державної реєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця подаються:

1)документи, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно;

2)витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи;

3)документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

XVII.Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються такі документи:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на земельну ділянку);

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (крім випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта.

XVIII. Для державноїреєстрації права власності на об’єктнезавершеногобудівництва, щопідлягаєприватизації, подаються:

     1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадків, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли за рішенням державного органу приватизації продаж об’єкта незавершеного будівництва здійснюється під розбирання без земельної ділянки);

2) копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

3) копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;

4) технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

XIX. Для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

       1) документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;

       2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

XX. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна подаються:

1)документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо).

2)технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

3)документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта);

4)документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, - у разі державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли законодавством не передбачено оформлення та видачу документа на такий об’єкт нерухомого майна).

XXI. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу подаються:

1)довідка кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

2)технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

3)документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта);

4)документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, - у разі державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли законодавством не передбачено оформлення та видачу документа на такий об’єкт нерухомого майна).

4

Оплата

Платно

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно:

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 5 робочих днів.

РЕКВІЗИТИ:

р/р UA148999980314010530000013843

Отримувач:ГУК Львів/ Меденицька ТГ/22012600

ЄДРПОУ: 38008294

Банк отримувача: Казначейство України (елм.адм.подат)

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно

у скорочені терміни:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб– 2 робочі дні;

2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб– 24 години;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб– 2 години.

 

Звільняютьсявідсплатиадміністративногозборупід час проведеннядержавноїреєстраціїречових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведеннядержавноїреєстрації прав, яківиникли та оформлені до проведеннядержавноїреєстрації прав у порядку, визначеномуцим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалихвнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалихвнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи, якіпостійнопроживають до відселеннячисамостійногопереселенняабопостійнопрацюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованогодобровільноговідселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили абовідпрацювали в зонібезумовного (обов’язкового) відселення не меншедвохроків, а в зонігарантованогодобровільноговідселення - не меншетрьохроків;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілихвнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи, якіпостійнопрацюють і проживаютьабопостійнопроживають на територіїзонипосиленогорадіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили абовідпрацювали в ційзоні не меншечотирьохроків;

5) особи з інвалідністювнаслідокДругоїсвітовоївійни, особи з числа учасниківантитерористичноїоперації, учасниківздійсненнязаходівіззабезпеченнянаціональноїбезпеки і оборони, відсічі і стримуваннязбройноїагресіїРосійськоїФедерації у Донецькій та Луганській областях, якимнадано статус особи з інвалідністювнаслідоквійниабоучасникабойовихдій, та сім’ївоїнів (партизанів), якізагинуличи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) особи з інвалідністю I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності проводиться у скорочені строки, вищезазначені особи не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

5

Результат надання послуги

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій чи електронній формі, або рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для винесення відповідного рішення.

Рішення про відмову у проведеннідержавноїреєстраціїречових прав та їх обтяжень ( за бажанням заявника може бути отримане у паперовій формі).

6

Терміни надання послуги

Адміністративнапослуганадається з урахуванням строку, за якийсплаченоадміністративнийзбір(див. пункт 4Інформаційноїкартки).

При цьому якщо строк надання послуги обраховується годинами, то вихідні та святкові дні не враховуються.

7

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто

 

8

Підстави для відмови

1)Заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав

2)Після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав

3)Наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно

4)Заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці

5)Подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження

6)Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом

7)Документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса

8)Наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями

9)Заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою

Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 10)електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі

11)Заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону

 

9

Акти законодавства щодо надання послуги

1)Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

2)Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 3)Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"

3)Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 4)Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України"

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь